Deze toolbox dient gezien te worden als hulpmiddel om belangrijke determinanten die van invloed zijn op het slagen of falen van een verbeterproject te analyseren en met de betreffende determinant(en) mogelijk aan de slag te gaan. De determinanten die in de toolbox zijn opgenomen zijn het resultaat van een onderzoek waarin aan zorgprofessionals die een verbeterproject op de eigen afdeling hadden geleid, gevraagd werd naar de voor hen belangrijkste ervaren bevorderende en belemmerende determinanten tijdens uitvoering het project. Alle genoemde ervaren determinanten hebben een score gekregen en de determinanten met een score hoger dan 20 zijn opgenomen in de toolbox.

De toolbox is gebaseerd op het 'Eindrapport project determinanten toolbox NFU en ZIN'.

Projectplanning en SWOT analyse - Bijlages van Toolbox bevorderende en belemmerende determinanten kwaliteitsverbetering ziekenhuizen

De projectplanning hoort bij het in de toolbox genoemde 'schema' bij de belemmerende determinant 'Onvoldoende beschikbare tijd'. De SWOT-analyse wordt meermaals genoemd in de toolbox en kan ernaast gehouden worden als ondersteuning.