Een voortgaande productie van richtlijnen en herzieningen stelt eisen aan de vindbaarheid. In Nederland zijn inmiddels vele databases op internet te vinden. De structuur van deze databases varieert van eenvoudig tot geavanceerd en de inhoud, toegankelijkheid, functionaliteit en actualiteit lopen sterk uiteen. Er zijn ook grote verschillen in de wijze van presenatie en doorzoekbaarheid op specifieke details. Voor professionals en patiënten is het daardoor steeds lastiger om van alle richtlijnen en herzieningen op de hoogte te blijven. Ook zijn er veel afgeleide producten, zoals indicatorensets, zorgstandaarden, patiëntenversies en keuzehulpen. Dit maakt dat de implementatie soms te wensen over laat.