De meetperiode voor de indicatoren Basisveiligheid verpleeghuiszorg over verslagjaar 2020 is verlengd tot en met 30 april 2021. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft hiertoe besloten. De stuurgroep ontving namelijk signalen van zorginstellingen dat de oorspronkelijke aanleverdatum 28 februari 2021 moeilijk haalbaar is vanwege de drukte rond corona en het vaccineren.

Deadline Desan ongewijzigd

Vooralsnog gaat de Stuurgroep ervan uit dat de verlenging van de meetperiode geen gevolgen heeft voor de aanlevering van gegevens voor de Openbare Database. De deadline voor het aanleveren van de gegevens in de portal van Desan blijft dus 28 juni 2021.