In het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat GGZ-zorgaanbieders geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit om curatieve GGZ te kunnen verlenen.

Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is voor een GGZ-aanbieder verplicht.

FAQ’s

De lijst Veelgestelde vragen op Zorginzicht geeft antwoord op vragen die wij ontvingen van GGZ-instellingen en individuele zorgverleners. Daarbij komen ook specifieke onderwerpen aan bod die van belang zijn voor goede implementatie van het LKS, zoals:

  • regiebehandelaarschap;
  • de rol van indicerend en coördinerend regiebehandelaar;
  • samen leren en verbeteren.

Het Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ is opgenomen in het Register  van het Zorginstituut.