Aanlevering nog niet volledig

De aanlevering is al een keer eerder uitgesteld. Het blijkt echter nog steeds niet mogelijk om betrouwbare scores te berekenen omdat de aanlevering nog niet volledig is. Dat komt door technische problemen. Daarom is nu besloten deze indicatoren uiterlijk 1 mei 2024 bij het Zorginstituut aan te leveren, gelijktijdig met de indicatoren over verslagjaar 2023. Het Zorginstituut publiceert de indicatoren over beide verslagjaren dan begin mei 2024 op de website Zorginzicht. De indicatoren 6 (borstvoeding) 9A, (cliëntervaringen) en 10, 11 en 12 (klantpreferenties) over verslagjaar 2022 zijn begin mei 2023 al wel gepubliceerd.

Technische problemen Verloskundige Informatie Systemen

De technische problemen in de Verloskundige Informatie Systemen (VIS) zijn nog niet opgelost. Systemen om data uit te wisselen sluiten niet goed op elkaar aan. Dit gaat voor verloskundigenpraktijken gepaard met extra kosten die softwareleveranciers van hen vragen en met extra administratieve lasten door foutmeldingen bij de aanlevering. Voor een deel van de verloskundigenpraktijken waren deze extra kosten de reden om niet aan te leveren. Landelijk ontbreken daardoor over verslagjaar 2022 nog te veel eerstelijnsdata (ongeveer 60.000; 36%) om betrouwbare indicatoren te kunnen berekenen.

Werken aan een oplossing

De aanleverproblemen bij de softwareleveranciers zijn de laatste jaren al vaker gesignaleerd en aangekaart. Het Zorginstituut heeft alle betrokken partijen nogmaals uitdrukkelijk aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich tot het uiterste in te spannen om de aanlevering alsnog compleet te maken. Hier wordt door alle betrokken partijen hard aan gewerkt. Perined, BabyConnect, de KNOV en VWS maken zich sterk om de aanleverproblemen op te lossen.