Wijziging LKS door Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Wtza heeft per 1 januari 2022 de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangen en is daarmee de nieuwe grondslag voor de sectie-indeling in de GGZ. Het LKS versie 3.0 dat in december 2020 is ingeschreven, hield nog geen rekening met deze veranderde wetgeving. Met de wijziging van bijlage C van het LKS, sluit het LKS beter aan op de Wtza.

Overgangsregeling geeft extra tijd

Deze wijzigingen van bijlage C heeft in sommige gevallen gevolgen voor de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Voor sommige zorgaanbieders betekent deze wijziging een wisseling van sectie. Implementatie van deze wijziging vraagt om een overgangsregeling in 2024 voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. Veldpartijen hebben tripartiet ingestemd met een overgangsregeling. Hiervoor hebben veldpartijen gezamenlijk een informatie bericht opgesteld.

Meer informatie overgangsregeling wijziging bijlage C van het LKS GGZ op ggzkwaliteitsstatuut.nl