Zorginstituut Nederland heeft het ‘Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten’ herzien. De openbare consultatie van deze nieuwe versie 3.0 loopt van 23 januari tot en met 19 februari 2020. In deze periode ontvangt het Zorginstituut graag commentaar van organisaties in de zorg op de duidelijkheid, toepasbaarheid en volledigheid van de voorgestelde criteria in het Toetsingskader.

Voorwaarden voor deelname aan de consultatie

Het Toetsingskader bevat een overzicht van de criteria waaraan kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten moeten voldoen om te kunnen worden opgenomen in het Register van het Zorginstituut. U kunt reageren op de nieuwe versie van dit kader. Hiervoor is wel enige kennis van en ervaring met het ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten nodig. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de consultatie, dat u dit doet namens het bestuur van uw organisatie.

Meer informatie

Meer informatie over de consultatie van het Toetsingskader vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 07 mei 2021