Meerjarenagenda Kwaliteit

Op de Meerjarenagenda staat voor welke onderwerpen kwaliteitsstandaarden of meetinstrumenten worden ontwikkeld. Hierbij staat aangegeven welke partijen daaraan een bijdrage leveren en op welke termijn de producten in het Register worden opgenomen. Aan de ontwikkeling wordt een begeleider van het Zorginstituut gekoppeld, die veldpartijen kan ondersteunen bij het ontwikkelen van de producten. De nieuwe onderwerpen komen vanuit allerlei verschillende kanten bij het Zorginstituut terecht. Bijvoorbeeld na onderzoek binnen het programma Zinnige Zorg, via partijen in de zorg of via overheidsinstanties, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuwe onderwerpen

Op de Meerjarenagenda 2021 komen de volgende nieuwe onderwerpen te staan:

  • Kwaliteitsstandaard COPD diagnostiek en behandeling.
  • Generieke module Digitale zorg.
  • Generieke module ‘Verwijzing, triage en diagnostiek’ (GGZ).
  • Kwaliteitsstandaard Preventief medisch onderzoek.
  • Kwaliteitsstandaard Tabaksverslaving.

Kwaliteit van zorg verbeteren

Het Zorginstituut stimuleert de continue kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg en het voor iedereen toegankelijk maken van begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Kwaliteitsproducten zoals kwaliteitsstandaarden en de bijbehorende meetinstrumenten leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Het Zorginstituut neemt afgeronde kwaliteitsproducten op in het Register. Het Register bevat alle kwaliteitsproducten die door organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn ontwikkeld om de kwaliteit van zorg in de praktijk te verbeteren.

Kwaliteitsproducten beschrijven wat goede zorg is of hoe een indicatie kan worden verkregen of goede zorg is verleend, maken de kwaliteit van de zorg inzichtelijk en bevorderen daarmee de kwaliteit van zorg.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 29 oktober 2021