De kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2021 zijn opgenomen in de openbare database op Zorginzicht.nl en hier te vinden: