De ‘Duiding kwaliteitskader wijkverpleging medische kindzorg’ staat vanaf vandaag op de website Zorginzicht. Het document sluit aan op het Kwaliteitskader wijkverpleging uit 2018, dat is opgesteld door dezelfde betrokken partijen. Het kwaliteitskader beschrijft wat goede verzorging en verpleging is voor mensen in de thuissituatie. En wat cliënten en hun naasten mogen verwachten.

Medische kindzorg valt ook onder verzorging en verpleging in de thuissituatie (wijkverpleging), en daarmee onder het kwaliteitskader. Maar omdat de medische kindzorg thuis op een aantal onderdelen verschilt van de zorg voor volwassenen (o.a. andere begrippen, functies en aandachtspunten in de zorg aan kinderen), hebben de partijen, in samenwerking met de MKS Kindzorg partners, een aanvullende duiding opgesteld. Het Register van Zorginstituut Nederland bevat alle afspraken over goede kwaliteit van zorg.