Met ingang van verslagjaar 2021 zal voor de landelijk aan te leveren cliëntervaringsgegevens helemaal worden overgestapt op de nieuwe ‘totaalscore’. De totaalscore wordt berekend op basis van 6 vragen. Deze vragen worden in het ‘Handboek indicatoren verpleeghuiszorg’ gepubliceerd. In dit bericht vindt u een voorpublicatie van de meetinstructie totaalscore.

6 deelvragen

De gemiddelde totaalscore is gebaseerd op 6 deelvragen. Deze vragen komen overeen met de 6 vragen van ZorgkaartNederland. Meting kan plaatsvinden via de website ZorgkaartNederland. Een meting kan ook plaatsvinden zonder ZorgkaartNederland, bijvoorbeeld door een meetbureau of met een meting in eigen beheer. Het is belangrijk dat de meting op een onafhankelijke manier gebeurt, zodat respondenten zich vrij voelen om hun mening te geven.

Voorpublicatie van handboek met toelichting

In juli verschijnt het ‘Handboek indicatoren basisveiligheid 2021’ met toelichting op de kwaliteitsindicatoren voor verslagjaar 2021. Omdat de meetperiode van cliëntervaringen het hele kalenderjaar bestrijkt (dus van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021), informeren wij u nu al over het meten van de totaalscore met een voorpublicatie op Zorginzicht.

Vanaf 2021 alleen nog meten met totaalscore

Voor de indicator ‘cliëntervaring’ gold 2020 als overgangsjaar. Daarin mochten zowel de oude methoden (NPS of aanbevelingsvraag) als de nieuwe methode (totaalscore) worden gebruikt. In 2021 mag alleen de totaalscore worden gebruikt. Dit heeft de Stuurgroep verpleeghuiszorg in 2020 besloten.

Verzamelen cliëntgegevens verpleeghuiszorg

Zorgaanbieders verpleeghuiszorg moeten volgens het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg op 2 manieren cliëntervaringen verzamelen:

  • met de totaalscore, op basis van 6 vragen zoals beschreven;  
  • met een ander, zelfgekozen instrument (deze gegevens hoeven niet landelijk te worden aangeleverd).