Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

De Zorgmodule Voeding is een ziekteoverstijgende module en kan worden opgenomen in alle zorgstandaarden, waarin het aanleren van gezond of aangepast voedingsgedrag een onderdeel van de behandeling vormt. De ziektespecifieke invulling van of aanvulling op de inhoud van de Zorgmodule Voeding staat in de zorgstandaard waarvan de Zorgmodule Voeding onderdeel uit maakt.

Betrokken partijen

 • Actiz (penvoerder)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

(Vertegenwoordigende organisaties van) zorgaanbieders:

 • Jaap van Binsbergen (voorzitter) - Gepensioneerd huisarts, emeritus hoogleraar Voedingsleer & Huisartsgeneeskunde, lid van de Stuurgroep Ondervoeding, partnervertegenwoordiger binnen het Partnerschap Overgewicht Nederland en lid van het Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Paulien Lunter - Praktijkverpleegkundige te Arnhem, lid van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
 • Erika Wamsteker - Psycholoog en diëtist te Utrecht, lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen, lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

(Vertegenwoordigende organisaties van) cliënten:

 • Astma Fonds - Bas Holverda en Liesbeth Vredeling
 • De Hart- en Vaatgroep - Karin Idema
 • Diabetes Vereniging Nederland - Eglantine Barents
 • Nederlandse Obesitas Vereniging - Mieke van Spanje

Vertegenwoordigers belangenverenigingen/koepelorganisaties:

 • GGD Nederland - Frank Klaassen
 • Long Alliantie Nederland - Ingrid van der Gun
 • Nederlandse Diabetes Federatie - Corrine Brinkman
 • Partnerschap Overgewicht Nederland - Jaap Seidell
 • Platform Vitale Vaten - Anne-Margreet Strijbis

(Vertegenwoordigende organisaties van) verzekeraars:

 • Zorgverzekeraars Nederland - Rob Dalmijn

Anders (Projectleiders, beleidsadviseurs, wetenschappers en dergelijke):

 • Sanne Niemer (auteur) - Projectleider Zorgmodule Voeding bij het Partnerschap Overgewicht Nederland
 • Wineke Remijnse - Beleidsadviseur kwaliteit bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, lid van de Stuurgroep Ondervoeding, partnervertegenwoordiger binnen het Partnerschap Overgewicht Nederland
 • Jeanne de Vries - Universitair docent en voedingskundige bij de Wageningen Universiteit, Humane Voeding
 • Andrea Werkman - Kennisspecialist voeding, gezondheid en ziekte bij het Voedingscentrum

Vertegenwoordigers stuurgroepen:

 • Stuurgroep Ondervoeding - Jos Schols
 • Stuurgroep Zelfmanagement - Jan Benedictus

Beschrijving zorg & organisatie

De zorgmodule is geen ziektespecifieke zorgstandaard en beschrijft dus niet het hele zorgproces voor één ziekte. De zorgmodule dient ingevoegd te worden in een ziektespecifieke zorgstandaard als de situatie van de cliënt dat vereist. De zorgmodule beschrijft de diagnostische fase waarbij op grond van de medische diagnose en de persoonlijke behoefte van de patiënt de benodigde voedingszorg wordt vastgesteld. Er is daarbij sprake van een ‘stepped care’ principe. Dit wil zeggen dat binnen de zorgmodule onderscheid wordt gemaakt in vier niveaus van voedingszorg. Afhankelijk van de medische diagnose en de persoonlijke behoefte van de patiënt is een meer of minder intensieve vorm van voedingszorg passend. Daarbij kan de patiënt op ieder moment van de behandeling meer of minder voedingszorg ontvangen. Dit is ook afhankelijk van de behoefte van de cliënt.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Toelichting:

 • De Zorgmodule Voeding bevat nog geen cliëntenversie. De cliëntversie wordt volgend jaar ontwikkeld door de betrokken partijen.
 • Aan de Zorgmodule Voeding is een samenvattingskaart (stroomschema) toegevoegd. Deze kaart bevat een beschrijving van de vier profielen die in de zorgmodule centraal staan.   
 • De Zorgmodule Voeding bevat geen meetinstrumenten, maar in de zorgmodule is opgenomen dat: ‘Op basis van de Zorgmodule Voeding en in afstemming met relevante zorgstandaarden zullen haalbare en meetbare meetinstrumenten worden vastgesteld die ook in de zorgmodule opgenomen zullen worden. Het gaat daarbij om zowel procesindicatoren als structuurindicatoren. Vanwege het generieke karakter van de zorgmodule voeding worden geen uitkomstindicatoren vastgesteld’.
 • Na ontwikkeling van de zorgmodule hebben verschillende partijen aangegeven betrokken te willen blijven bij de Zorgmodule Voeding. Daarnaast is er een penvoerder (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) aangewezen. Vanwege het generieke karakter van de Zorgmodule Voeding zijn de ontwikkelingen binnen de ziektespecifieke zorgstandaarden van invloed op de zorgmodule. Ook zal de Zorgmodule Voeding bij wijzigingen in onderliggende richtlijnen en standaarden worden aangepast én beoordelen de betrokken partijen iedere vijf jaar of een aanpassingen van de zorgmodule nodig zijn.