Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Eind 2019 is de richtlijn Transgenderzorg gepubliceerd in de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

Transgenderzorg is relatief nieuwe zorg die sterk in ontwikkeling is. Dit betekent dat de huidige kwaliteitsstandaard van begin af aan een voorlopig karakter heeft gehad en dat spreiding van zorg, toename van ervaring bij een bredere groep zorgverleners of nieuw onderzoek kan leiden tot andere inzichten c.q. verbetermogelijkheden van de kwaliteit van zorg. Bij de huidige doorontwikkeling van deze standaard worden in ieder geval de volgende vier punten geƫvalueerd op actualiteit en het niveau van implementatie:

  1. De ontwikkelingen met betrekking tot de 'depathologisering' van genderincongruentie (evaluatie op actualiteit)
  2. De follow-up van de hormoonbehandeling bij de huisarts (evaluatie van implementatie)
  3. Nazorg na geslachtsbevestigende behandelingen of ingrepen (evaluatie op actualiteit)
  4. De ontwikkeling en groei van netwerken voor transgenderzorg (evaluatie van implementatie)

Naast deze vier onderwerpen is er ruimte voor inzichten van de betrokken veldpartijen over eventuele aanpassingen of uitbreidingen van de kwaliteitsstandaard op overige onderwerpen.

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) (penvoerder)