Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Stoppen met roken is voor iedere roker van belang, maar in het bijzonder voor rokers met een verhoogd risico op een tabaksgerelateerde klacht of aandoening en rokers met een verhoogd risico voor anderen in hun omgeving.

In het Preventie-akkoord dat staatssecretaris Blokhuis met vele partijen heeft gesloten, wordt ingezet op sterke vermindering van het aantal rokers, zowel gericht op de nieuwe generatie (rookvrije generatie) als op de bestaande rokers. Deze rokers moeten beter ondersteund worden als zij willen stoppen, waar nodig met begeleiding. Er is al een multidisciplinaire richtlijn voor begeleiding bij stoppen met roken, maar de implementatie tot nog toe laat te wensen over. Gegevens van het Trimbosinstituut laten zien dat in Nederland relatief weinig mensen professionele (=bewezen effectieve) stopondersteuning krijgen, vergeleken met andere landen.

Het voornaamste doel van de Zorgstandaard Tabaksverslaving is het bevorderen van goede zorg bij stoppen met roken. De Zorgstandaard heeft als functie het geven van duidelijkheid over wat verwacht mag worden van een stoppen-met-rokenbehandeling en de bijpassende organisatie. Op basis daarvan kan de patiƫnt een betere keuze maken voor een stoppen-met-rokenbehandeling. Zorgaanbieders kunnen hierop hun aanbod afstemmen en zorgverzekeraars kunnen met deze Zorgstandaard als uitgangspunt afspraken over de behandeling maken.

Betrokken partijen

  • Partnership Stoppen met Roken (penvoerder)