Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Een op de drie patiënten met een (chronische) somatische ziekte krijgt last van psychosociale problemen. Zorgverleners hebben hier niet altijd aandacht voor. Dat heeft verschillende redenen zoals onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en financiering. Daarnaast leeft de misvatting dat psychosociale begeleiding en psychologische diagnostiek en behandeling veel tijd en geld kosten. Om ervoor te zorgen dat zorgverleners meer houvast hebben over wanneer, hoe en door wie psychosociale zorg geboden dient te worden, is de kwaliteitsstandaard ‘Psychosociale zorg bij somatische ziekte’ opgesteld. Zorginstituut Nederland heeft de kwaliteitsstandaard getoetst en op 14 november 2019 ingeschreven in het Openbaar Register.

De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld door een groot aantal organisaties waaronder patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en beroepsverenigingen in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) (penvoerder)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO)
 • Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • V&VN Oncologie
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

In 2017 is er een werkgroep ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’ georganiseerd door VWS. Op LVMP.nl vindt u het Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek dat volgde uit deze werkgroep. Tijdens overleg van deze werkgroep zijn afspraken gemaakt om de standaard samen voor te dragen. Psychosociale zorg is relevant voor bijna elke zorgprofessional. De werkgroep heeft haar best gedaan om partijen uit verschillende zorgdomeinen te betrekken. Bij de ontwikkeling van deze standaard zijn dan ook vele relevante partijen (patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars) betrokken geweest.

Het doel van de kwaliteitsstandaard is vooral het creëren van bewustwording: het geven van psychosociale zorg of ondersteuning (indien nodig en gewenst) is gepaste zorg en dit is binnen de bestaande systemen ook al mogelijk. De kwaliteitsstandaard beschrijft hoe psychosociale zorg georganiseerd kan worden. Daarnaast is het aan partijen zelf om regionaal afspraken te maken over de zorgorganisatie.

Een samenvatting is onderdeel van de kwaliteitsstandaard. Patiënteninformatie zal opgesteld worden door Thuisarts.nl. Het onderhoud van de standaard wordt meegenomen in het modulair onderhoud van de Federatie van Medisch Specialisten. Ook bevat de standaard een implementatieparagraaf. De kwaliteitsstandaard is niet verbonden is aan een informatiestandaard. Er zijn twee indicatoren geformuleerd, maar die zijn niet ingediend voor in het Register.