Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Het aanbod van preventief medisch onderzoek wordt steeds uitgebreider. Het maken van een keuze (wat laat ik testen en hoe) kan moeilijk zijn. De overheid en zorgaanbieders willen burgers ondersteunen bij die keuze. TNO ontwikkelde daarom in samenwerking met betrokken organisaties een Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO).

De richtlijn is opgebouwd rond de vragen 'Welke aandoeningen kan ik preventief laten onderzoeken?' en 'Welke testmethoden zijn geschikt?'' De richtlijn geeft aanbieders informatie over de organisatorische voorwaarden waar hun dienstverlening aan moet voldoen. De richtlijn biedt daarnaast 3 sets van criteria voor preventief medisch onderzoek.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft op basis van een evaluatie van deze richtlijn in 2017 aangegeven de steun voor de richtlijn in te trekken en niet langer penvoerder te zijn voor deze richtlijn. De richtlijn blijft in het Register van het Zorginstituut behouden en wordt op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) doorontwikkeld. De NVvPG zal tot de publicatie van de nieuwe richtlijn ook contactpersoon zijn voor de huidige richtlijn preventief medisch onderzoek.

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) hebben in februari 2021 aangegeven dat zij hun steun intrekken en niet langer genoemd willen worden als betrokken partij.

De richtlijn PMO stond op de Meerjarenagenda met de uiterste opleverdatum 1 juni 2022.

Herziening

De Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) en OVAL hebben in samenwerking met een aantal partijen deze kwaliteitsstandaard herzien. De herziene versie is niet tripartiet aangeboden voor opname in het Register. De herziene versie is niet opgenomen in het Register.

Actuele versie (niet in Register)

Bij de Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) is de herziene versie van deze kwaliteitsstandaard te vinden.

 

Betrokken partijen

 • Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) (penvoerder)
 • Alliantie Gezondheidsvaardigheden
 • Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO)
 • Consumentenbond
 • Diabetes Fonds
 • Diagned
 • Diagnostiek voor U
 • Erasmus MC
 • Federatie van Sportmedische Instellingen
 • GGD GHOR Nederland
 • Institute for Health and Care Research (EMGO)
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • LekkerLangLeven
 • NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics (NIPED)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 • Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG)
 • Nederlandse Hartstichting
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nierstichting
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Trimbos-instituut
 • TÜV Rheinland Nederland
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
 • Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
 • Verenso
 • Vilans
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Er is een groot aantal partijen betrokken geweest, waaronder zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Deze hebben allen voldoende gelegenheid gehad om in te spreken en commentaar te leveren.

Beschrijving zorg & organisatie

Alle onderdelen zijn aanwezig of deze komen in de doorontwikkeling aan bod. Er is een uitgebreid implementatieplan welke ook als onderhoudsplan dienst doet. Voor burgers is een begrijpelijke handleiding ontwikkeld. Deze handleiding plus aanvullende informatie moeten hen ondersteunen in hun keuze voor het best passende preventieve onderzoek. Zorginstituut Nederland vind het belangrijk dat de patiënt wordt geïnformeerd dat de vergoeding voor preventief medisch onderzoek minimaal is.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Alle onderdelen zijn aanwezig of deze komen in de doorontwikkeling aan bod. Er is een uitgebreid implementatieplan welke ook als onderhoudsplan dienst doet. Voor burgers is een begrijpelijke handleiding ontwikkeld. Deze handleiding plus aanvullende informatie moeten hen ondersteunen in hun keuze voor het best passende preventieve onderzoek. Zorginstituut Nederland vind het belangrijk dat de patiënt wordt geïnformeerd dat de vergoeding voor preventief medisch onderzoek minimaal is.