Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Het aanbod van preventief medisch onderzoek wordt steeds uitgebreider. Het maken van een keuze (wat laat ik testen en hoe) kan moeilijk zijn. De overheid en zorgaanbieders willen burgers ondersteunen bij die keuze. TNO ontwikkelde daarom in samenwerking met betrokken organisaties een Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO).

De richtlijn is opgebouwd rond de vragen: welke aandoeningen kan ik preventief laten onderzoeken en welke testmethoden zijn geschikt? Aanbieders kunnen een antwoord vinden op de vraag aan welke organisatorische voorwaarden hun dienstverlening moet voldoen. De richtlijn biedt uiteindelijk 3 sets van criteria voor preventief medisch onderzoek. Voor aanbieders wordt ook een schema ontwikkeld waarmee hun ‘product’ aan de criteria kan worden getoetst.

De KNMG heeft op basis van een evaluatie van deze richtlijn in 2017 aangegeven de steun voor de richtlijn in te trekken en niet langer penvoerder te zijn voor deze richtlijn. De richtlijn blijft in het Register van het Zorginstituut behouden en wordt op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) doorontwikkeld. De NVvPG zal tot de publicatie van de nieuwe richtlijn ook contactpersoon zijn voor de huidige richtlijn preventief medisch onderzoek.

Documenten

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

PDF-document 648,47 KB

Kwaliteitsinstrument 28-06-2013

Kernaanbevelingen Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

Word-document 35,55 KB

Samenvatting 31-05-2013

Brief penvoerderschap NVvPG Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

PDF-document 244,54 KB

Brief 27-07-2020

Aanbiedingsformulier Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

PDF-document 303,07 KB

Aanbiedingsformulier 28-06-2013

Betrokken partijen

 • Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) (penvoerder)
 • Alliantie Gezondheidsvaardigheden
 • Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO)
 • Consumentenbond
 • Diabetes Fonds
 • Diagned
 • Diagnostiek voor U
 • Erasmus MC
 • Federatie van Sportmedische Instellingen
 • GGD GHOR Nederland
 • Institute for Health and Care Research (EMGO)
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Koepel artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • LekkerLangLeven
 • NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics (NIPED)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 • Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG)
 • Nederlandse Hartstichting
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nierstichting
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Trimbos-instituut
 • TÜV Rheinland Nederland
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
 • Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
 • Verenso
 • Vilans
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Er is een groot aantal partijen betrokken geweest, waaronder zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Deze hebben allen voldoende gelegenheid gehad om in te spreken en commentaar te leveren.

Beschrijving zorg & organisatie

Alle onderdelen zijn aanwezig of deze komen in de doorontwikkeling aan bod. Er is een uitgebreid implementatieplan welke ook als onderhoudsplan dienst doet. Voor burgers is een begrijpelijke handleiding ontwikkeld. Deze handleiding plus aanvullende informatie moeten hen ondersteunen in hun keuze voor het best passende preventieve onderzoek. Zorginstituut Nederland vind het belangrijk dat de patiënt wordt geïnformeerd dat de vergoeding voor preventief medisch onderzoek minimaal is.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Alle onderdelen zijn aanwezig of deze komen in de doorontwikkeling aan bod. Er is een uitgebreid implementatieplan welke ook als onderhoudsplan dienst doet. Voor burgers is een begrijpelijke handleiding ontwikkeld. Deze handleiding plus aanvullende informatie moeten hen ondersteunen in hun keuze voor het best passende preventieve onderzoek. Zorginstituut Nederland vind het belangrijk dat de patiënt wordt geïnformeerd dat de vergoeding voor preventief medisch onderzoek minimaal is.