Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

De moleculaire pathologie is een groter wordend onderdeel van het specialisme pathologie binnen de oncologische diagnostiek. Pathologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het diagnosticeren (vaststellen) van ziekten. Daarnaast bestaat het vakgebied uit het onderzoeken van oorzaken en mechanismen voor het ontstaan van ziektes.

Moleculaire testen worden binnen de pathologie op meerdere momenten in het behandeltraject ingezet. Er zijn drie soorten moleculaire bepalingen. De bepalingen kunnen worden ingezet 1) voor het stellen van de diagnose; 2) om een inschatting te geven over de prognose; en 3) voor het voorspellen van de gevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen tegen uitgezaaide kanker (doelgerichte therapie).

Het doel van deze kwaliteitsstandaard is de organisatie van moleculaire pathologie diagnostiek te beschrijven, zodat deze zorg voor iedere patiënt gelijk, toegankelijk en van goede kwaliteit is. Daarnaast is het doel van deze standaard dat de organisatie van zorg zodanig ingericht is dat de juiste patiënt op het juiste moment de juiste diagnostiek en (vervolg)behandeling krijgt.

De kwaliteitsstandaard geeft kaders en handvatten aan de inrichting en organisatie van de moleculaire diagnostiek in de pathologie. Dit zowel op het niveau van de pathologie afdelingen, als op de organisatie in het ziekenhuis en in regionaal samenwerkingsverband.

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) (penvoerder)
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL)
  • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria van het Toetsingskader. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft de Kwaliteitsstandaard Organisatie van moleculaire pathologie diagnostiek in de oncologie opgenomen in het Register.