Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Op 23 juli 2018 is deze kwaliteitsstandaard op de Meerjarenagenda geplaatst met als uiterste opleverdatum 1 maart 2019.

De eerste overweging om de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard “Medicatieoverdracht” op de Meerjarenagenda te plaatsen is dat zorgvuldige medicatieoverdracht een belangrijke voorwaarde is voor veilige patiëntenzorg. Implementatie van de richtlijn uit 2008 bleek niet mogelijk.

In opdracht van VWS werd een nieuwe richtlijn geschreven, maar deze kreeg niet van alle partijen bestuurlijke accordering.

Betrokken partijen

 • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)
 • Actiz
 • Associatie van Ketenapotheken (ASKA)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Apothekers Coöperatie (NAPCO)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verenso
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)