Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Het Zorginstituut verwacht dat een kwaliteitsstandaard bijdraagt aan passende zorg voor patiënten met ME/CVS. Behalve duidelijkheid over de actuele stand van de wetenschap, draagt een nieuwe richtlijn bij aan meer bewustzijn en kennis over ME/CVS bij zorgverleners. Dit vergroot de mogelijkheden voor patiënten en zorgverleners om samen te beslissen over de beste behandeling van klachten en symptomen, met als doel een betere kwaliteit van leven.

Update november 2021: De deadline op de Meerjarenagenda voor de oplevering van een kwaliteitsstandaard voor ME/CVS was 1 oktober. Helaas hebben de partijen die deadline niet kunnen halen. Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van de kwaliteitsstandaard. We hopen dan ook snel met een nieuwe opleverdatum te kunnen komen. Zodra die nieuwe datum bekend is, publiceren wij deze op onze website.

Betrokken partijen

  • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)