Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Het Zorginstituut verwacht dat een kwaliteitsstandaard bijdraagt aan passende zorg voor patiënten met ME/CVS. Behalve duidelijkheid over de actuele stand van de wetenschap, draagt een nieuwe richtlijn bij aan meer bewustzijn en kennis over ME/CVS bij zorgverleners. Dit vergroot de mogelijkheden voor patiënten en zorgverleners om samen te beslissen over de beste behandeling van klachten en symptomen, met als doel een betere kwaliteit van leven.

Update februari 2022

Zorginstituut Nederland heeft een nieuwe deadline voor de kwaliteitsstandaard ME/CVS vastgesteld. De oude deadline op de Meerjarenagenda was 1 oktober 2021, maar het is de partijen niet gelukt om een kwaliteitsstandaard voor die datum aan te leveren. Daarom hebben de partijen gevraagd om uitstel met veertien maanden na begin van het richtlijnontwikkeltraject. Het Zorginstituut heeft nu 1 mei 2023 vastgesteld als deadline. Het Zorginstituut verwacht dat een kwaliteitsstandaard bijdraagt aan passende zorg voor patiënten met ME/CVS.

Betrokken partijen

  • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)