Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Mensen met de zwaarste psychische en sociale problemen moeten vaak erg lang wachten op de zorg die ze nodig hebben. De generieke module kan bijdragen aan een betere verbinding tussen de (verwijzing uit de) 1e lijn en (de ontvangst door de) 2e lijn, onder andere door mensen direct te screenen en daarna onder de verantwoordelijkheid van de GGZ-aanbieder te plaatsen.

Sinds oktober 2013 is Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ, voorheen Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ) actief in het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en generieke modules in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Betrokken partijen

  • Akwa GGZ (penvoerder)