Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Deze multidisciplinaire richtlijn richt zich op de 'niet-opioïde' drugs:

  • cannabis;
  • cocaïne;
  • amfetamine;
  • ecstasy;
  • GHB;
  • benzodiazepines.

In deze richtlijn is herstel als uitgangspunt genomen. Dat uitgangspunt sluit aan bij de ontwikkelde zorgstandaarden alcohol en opiaten, bij de visie van de instellingen voor verslavingszorg aangesloten bij de Nederlandse GGZ en bij de wens van patiënten.

Op 25 augustus 2021 is door Akwa GGZ de herzieningsdatum voor deze kwaliteitsstandaard 2 jaar uitgesteld. De oorspronkelijke herzieningsdatum was 26 februari 2022.

Betrokken partijen

  • Akwa GGZ (penvoerder)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.