Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Bij een dissociatieve stoornis is dissociatie het belangrijkste en centrale kenmerk. Dissociatie is een verstoring en/of onderbreking in de normale integratie van bewustzijn, geheugen, emotie, perceptie, lichaamsbeleving, motorische controle en gedrag.

Er worden vijf typen dissociatieve stoornissen onderscheiden:

  1. Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).
  2. Dissociatieve amnesie.
  3. Depersonalisatie-derealisatiestoornis.
  4. Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS)
  5. Ongespecificeerde dissociatieve stoornis

Jaarlijks krijgen ongeveer 4000 mensen in Nederland de diagnose Dissociatieve identiteitsstoornis. Dissociatieve stoornissen worden vaker bij vrouwen dan bij mannen gediagnosticeerd, maar dissociatieve symptomen komen in de bevolking evenveel voor bij mannen als vrouwen. In de bevolking heeft ongeveer 1-3% DIS (vrouwen meer dan mannen) en 1-2% een depersonalisatie-/derealisatiestoornis (even vaak bij mannen als vrouwen).

Mensen met een dissociatieve stoornis melden zich vaak met andere klachten in de ggz en hebben vaak al een jarenlange tocht door de ggz gemaakt voordat er een dissociatieve stoornis wordt gediagnosticeerd.

(Bron: Introductie - Dissociatieve stoornissen | GGZ Standaarden)

Sinds oktober 2013 is Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ, voorheen Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ) actief in het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en generieke modules in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Betrokken partijen

  • Akwa GGZ (penvoerder)