Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Een zinvolle daginvulling draagt bij aan het versterken van capaciteiten van mensen en (h)erkennen van hun levensverhalen en ervaringen. De daginvulling sluit aan bij de wensen van mensen en stelt hen in staat zelf de regie te voeren. Dat levert een bijdrage aan hun zelfvertrouwen. Herstel en de mogelijkheden van mensen staan voorop.

Psychische problemen kunnen enorm ontwrichtend zijn. Mensen die hiermee worden geconfronteerd, weten dat als geen ander. Wanneer zij in al hun kwetsbaarheid een beroep doen op professionele hulp, moeten zij kunnen rekenen op de grootst mogelijke deskundigheid van beroepsbeoefenaren. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder te verbeteren, zijn beroepsbeoefenaren, patiënten en hun naaste(n) op zoek gegaan naar interventies en zorg- en organisatievormen, waarvan vanuit wetenschappelijke-, professionele- en ervaringskennis vaststaat dat ze het meest effectief en het minst belastend zijn. In de zorgstandaarden en generieke modules beschrijven we met elkaar kwalitatieve goede zorg tegen aanvaardbare kosten. Dit is zorg die op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt en zijn naaste(n) wordt verleend.

Documenten

Generieke module Daginvulling en participatie

PDF-document 1.149,71 KB

Kwaliteitsinstrument 17-07-2019

Samenvattingskaart generieke module Daginvulling en participatie

PDF-document 438,81 KB

Samenvatting 02-11-2017

Cliëntenversie generieke module Daginvulling en participatie

PDF-document 18,8 KB

Cliëntenversie 30-05-2018

Implementatieplan generieke module Daginvulling en participatie

PDF-document 272,32 KB

Implementatieplan 27-05-2019

Onderhoudsplan generieke module Daginvulling en participatie

PDF-document 354,81 KB

Onderhoudsplan 02-11-2017

Aanbiedingsformulier generieke module Daginvulling en participatie

PDF-document 487,6 KB

Aanbiedingsformulier 27-05-2019

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MeerGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.