Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen (psychofarmaca) hebben een centrale plaats in de behandeling van psychiatrische aandoeningen. Net zoals alle medicatie hebben geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen naast de bedoelde effecten ook onbedoelde en ongewenste (nadelige) effecten. Dit wordt samengevat in de term bijwerkingen. Deze module is relevant voorafgaand aan en tijdens de behandeling van psychiatrische aandoeningen met farmacotherapie. Het geeft handvatten voor het optimaliseren van farmacotherapie.

Psychische problemen kunnen enorm ontwrichtend zijn. Mensen die hiermee worden geconfronteerd, weten dat als geen ander. Wanneer zij in al hun kwetsbaarheid een beroep doen op professionele hulp, moeten zij kunnen rekenen op de grootst mogelijke deskundigheid van beroepsbeoefenaren. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder te verbeteren, zijn beroepsbeoefenaren, patiënten en hun naaste(n) op zoek gegaan naar interventies en zorg- en organisatievormen, waarvan vanuit wetenschappelijke-, professionele- en ervaringskennis vaststaat dat ze het meest effectief en het minst belastend zijn. In de zorgstandaarden en generieke modules beschrijven we met elkaar kwalitatieve goede zorg tegen aanvaardbare kosten. Dit is zorg die op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt en zijn naaste(n) wordt verleend.

Documenten

Generieke module Bijwerkingen

PDF-document 1.054,6 KB

Kwaliteitsinstrument 19-12-2017

Samenvattingskaart generieke module Bijwerkingen

PDF-document 130,96 KB

Samenvatting 28-12-2017

Cliëntenversie generieke module Bijwerkingen

PDF-document 112,01 KB

Cliëntenversie 30-05-2018

Implementatieplan generieke module Bijwerkingen

PDF-document 271,2 KB

Implementatieplan 27-05-2019

Onderhoudsplan generieke module Bijwerkingen

PDF-document 474,89 KB

Onderhoudsplan 19-12-2017

Aanbiedingsformulier generieke module Bijwerkingen

PDF-document 489,6 KB

Aanbiedingsformulier 27-05-2019

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Lareb Bijwerkingencentrum
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MeerGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.