Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Als je ADHD hebt ben je sneller afgeleid, drukker en/of doe je vaker dingen zonder na te denken. Bij kinderen met ADHD valt op dat ze impulsief en hyperactief zijn. Volwassenen met ADHD hebben problemen met de aandacht ergens goed bij houden, met plannen en organiseren van hun dagelijkse leven. In Nederland hebben ongeveer 3-5% van de kinderen en 2-3% van de volwassenen ADHD.

De zorgstandaard ADHD richt zich tot professionals, patiënten en familie en/of naasten en beschrijft de zorg vanuit het perspectief van een patiënt.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Impuls & Woortblind
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MEERGGZ
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en via een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleidt Akwa GGZ partijen de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.