Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

De KNGF-richtlijn Artrose heup-knie is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij mensen met gezondheidsproblemen samenhangend met heup- en/of knieartrose. In de richtlijn worden het diagnostisch en therapeutisch proces beschreven conform het methodisch fysiotherapeutisch handelen.

Doorontwikkeling richtlijn

Partijen willen de behandelstrategie artrose van de heup en knie actualiseren en beter op elkaar willen afstemmen. Afspraken hierover zijn onder meer vastgelegd in het Verbetersignalement voor mensen met artrose van knie en heup (Zorginstituut, 2014). Daarnaast is de gezamenlijke ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor fysio- en oefentherapeutische zorg, onderdeel van de conservatieve behandeling van artrose bij knie/heup, een belangrijke voorwaarde voor opname van fysio- en oefentherapie in het basispakket. Door een aantal (drie) richtlijnen nu op de Meerjarenagenda te plaatsen, wil het Zorginstituut de ontwikkeling van de richtlijnen borgen én voorkomen dat de ontwikkeling van deze richtlijnen vertraging oploopt.  

De gezamenlijke ontwikkeling van goede kwaliteitsstandaarden is een van de voorwaarden voor (mogelijke) toekomstige open omschrijving van de aanspraak op fysio, - en oefentherapie waarover het Zorginstituut heeft geadviseerd in het Systeem Advies fysio,- en oefentherapie (december 2016).  De ontwikkeling van de richtlijn artrose van heup-knie (KNGF) komt aan deze voorwaarde tegemoet.

Actuele versie

Richtlijn artrose heup-knie

Documenten

KNGF-richtlijn Artrose heup-knie

PDF-document 1.620,27 KB

Kwaliteitsinstrument 01-12-2010

Samenvatting KNGF-richtlijn Artrose heup-knie

PDF-document 1.318,47 KB

Samenvatting 01-12-2010

Betrokken partijen

  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (penvoerder)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • ReumaNederland
  • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)