Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

De informatiestandaard acute zorg zorgt ervoor dat wanneer je acute zorg nodig hebt, alle acute zorgverleners (huisartsenpost, spoedeisende hulp en ambulance) via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen. Een arts kan hierdoor bijvoorbeeld online in de ambulance meekijken naar een ECG van de patiënt, waardoor hij is voorbereid en meteen kan handelen zodra de patiënt wordt binnengebracht. Dit scheelt tijd die van levensbelang is.

Betrokken partijen

  • Nictiz (penvoerder)
  • Ambulancezorg Nederland (AZN)
  • GGD GHOR Nederland
  • InEen
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

NPCF  (cliënten), NZV, NVSHA, AZN, NHG, InEen en GGD/GHOR (zorgaanbieders) dragen voor, en de informatiestandaard wordt onderschreven door ZN.

Implementatie, beheer en onderhoud

In de implementatiehandleiding ambulance spoedeisende hulp (IH AMB-SEH) staat de implementatie beschreven. De IH AMB-SEH is voor de HL7v3-berichtspecificaties. De systeembouwers kunnen deze implementatiehandleiding gebruiken voor elektronische communicatie in acute situaties.

De implementatie van de informatiestandaard wordt uitgerold over Nederland. AZN neemt hierin het voortouw om dit op korte termijn te realiseren.

Volledigheid informatiestandaard

De situaties zijn beschreven in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp´. De richtlijn geeft de mogelijke scenario’s van informatieoverdracht aan in de bijlage. Meerdere datasets zijn vastgelegd in de informatiestandaard. Voor iedere overdracht is er een specifieke dataset. Er wordt deels gebruik gemaakt van SNOMED, of andere codestelsels (G-Standaard) of standaardlijsten. Technische specificaties worden m.b.v. HL7v3 uitgewisseld.