Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

PWD-informatiestandaard

Informatie-uitwisseling in de perinatale keten, zorg bij zwangerschap en geboorte

Geboorte-Geboortezorg, Geboorte-Verloskunde, Geboorte-Overige

Informatiestandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
PWD staat voor informatie-uitwisseling in de perinatale keten. (De afkorting betekent 'Perinataal Webbased Dossier', maar wordt niet meer voluit gebruikt.) De PWD-standaard is ontwikkeld in vervolg op de aanbevelingen uit het Advies van de Stuurgroep zwanger en geboorte 'Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte' (2009), opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS.
De PWD-standaard heeft als doel de eenduidige digitale gegevensverwerking te ondersteunen voor en door de zorgontvangers, de zwangere/kraamvrouw en haar kind(eren), en de zorgverleners, zoals verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Dit ter verbetering van de perinatale zorgverlening en voor de rapportage van gegevens voor screening, perinatale registraties en wetenschappelijk onderzoek. 

Voor interoperabiliteit in een keten is het noodzakelijk om op 5 verschillende niveaus afspraken te maken: 
•	organisatie
•	proces
•	informatie(standaarden) 
•	applicaties
•	infrastructuur.

Deze afspraken worden in standaarden en eisen vastgelegd. De PWD-standaard betreft de onderwerpen die onder Informatiestandaarden vallen, te weten:

•	use cases
•	datasets
•	terminologie en codestelsels
•	berichten en documentatiestandaarden,
daarbij aangevuld met autorisatie en privacy eisen.

Zorginstituut Nederland heeft positief geoordeeld over opname van de Informatiestandaard PWD in het Register.
 
Documenten bij informatiestandaard Publ. datum Type Grootte
PWD Aanbieding - Informatiestandaard_v2 (versie 1).pdf 31-07-15 Aanbiedingsformulier 160,4 KB
De PWD standaard (versie 1).pdf 10-07-14 Informatiestandaard 678,2 KB
 
 
 

Informatiestandaard

 
 
Algemene informatie
Status
 
Verwachte publicatie

 
Publicatiedatum

 
Wordt er doorontwikkeld
 
Verwachte publicatie

 
Contactpersoon

 
Omschrijving

De PWD informatiestandaard wordt uiterlijk eind 2018 herzien.

 
 
 
 
 
SNOMED CT:

Informatiestandaard_site_help_text

Beoordeling informatiestandaard op 15 februari 2016 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Implementatie, beheer en onderhoud

 Volledigheid informatiestandaard


Actueel

Betrokken partijen

College Perinatale Zorg (CPZ)
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
Stichting Perinatale Registratie Nederland
Stichting Kind en Ziekenhuis
Patiëntenfederatie Nederland

Paginabeheerders

Michael Tan (Nictiz)
Uriëll Malanda (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
​​​​
 
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of be​werken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten​ en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.​​

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies