Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Minimaal invasieve chirurgie/ laparoscopie (Federatie)

Kijkoperatie

Maag-, darm- en leverziekten, Overige

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
Deze richtlijn richt zich op kwaliteitsaspecten en chirurgisch  technische aspecten  van laparoscopische operaties. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Entreetechnieken (wijze van buikholte benaderen)
- Het gebruik van trocars (operatie-instrumenten)
- Het gebruik van elektrochirurgie
- Het sluiten van de insteekopeningen
- De positionering van de patiënt
- Narcose (verdoving) bij laparoscopie
- Aanvullende zorg rondom de operatie
- Opleidings- en expertisecriteria
- Patiëntenvoorlichting
- Multidisciplinair gebruikersoverleg
- Complicatieregistratie
- Introductie van nieuwe technieken

Voor wie is deze richtlijn bedoeld? 
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die laparoscopische operaties uitvoeren of direct bij laparoscopische operaties betrokken zijn.

Aanbieders
De Federatie van Medisch Specialisten (Federatie), de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie en Zorgverzekeraars Nederland hebben samen de medisch specialistische richtlijnen uit de Richtlijnendatabase van de wetenschappelijke verenigingen van de Federatie voorgedragen voor opname in het Register. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra ondersteunen de voordracht. Deze richtlijn maakt onderdeel uit van die bulkinschrijving. Aan de inschrijving zijn afspraken voor de doorontwikkeling van de richtlijn verbonden om deze te laten voldoen aan de criteria van het Toetsingskader van Zorginstituut Nederland.
Actuele versie Publ. datum Type
Minimaal invasieve chirurgie/ laparoscopie Richtlijn
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Aanbiedingsformulier- (versie 1).pdf 01-02-15 Aanbiedingsformulier 448,08 KB
Aanbiedingsbrief ZN (versie 1).pdf 21-01-15 Overige 50,01 KB
Aanbiedingsbrief NPCF en FMS (versie 1).pdf 25-10-14 Overige 157,88 KB
Aanbiedingsbrief NFU (versie 1).pdf 13-10-14 Overige 137,61 KB
Aanbiedingsbrief NVZ (versie 1).pdf 07-10-14 Overige 771,49 KB
Getoetste versie (versie 1).pdf 01-01-11 Overige 37,69 KB
 
 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

73632009 Celioscopy
Coelioscopy Endoscopy of abdomen Laparoscopic procedure Laparoscopy Laparoscopy (procedure) Peritoneoscopy
Project_site_help_text

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 01 februari 2015 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

8 juni 2016

Betrokken partijen

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Patiëntenfederatie Nederland
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Federatie Medisch Specialisten (Federatie)

Paginabeheerders

Zorginstituut Nederland (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies