Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Bijnierschorsinsufficientie, AGS, Cushing, primair hyperaldosteronisme, feochromocytoom

Interne ziekten-Endocrien systeem

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
Bijnierschorsinsufficiëntie, het adrenogenitaal syndroom, het syndroom van Cushing, primair hyperaldosteronisme en feochromocytoom zijn zeldzame aandoeningen van de bijnieren. Er is grote behoefte aan meer bekendheid en kennis bij alle zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met een bijnieraandoening teneinde diagnostische vertraging te verminderen, de diagnostiek en behandeling te verbeteren, complicaties en comorbiditeit op de korte en lange termijn te voorkomen en de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren. De zorg voor patiënten met deze zeldzame aandoeningen van de bijnieren is hoog complex waarbij zorg op maat en een multidisciplinaire aanpak essentieel zijn. In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen worden de knelpunten, die voort zijn gekomen uit de knelpuntenanalyse onder zorgvragers en zorgverleners, met behulp van uitgangs- en deelvragen in verschillende ziektespecifieke en generieke (ziekte-overstijgende) modules uitgewerkt.
Actuele versie Publ. datum Type
infographics bijnierschorsinsufficientie 17-08-16 Overige
Infographic syndroom van Cushing 17-08-16 Overige
Infographic primair hyperaldosteronisme 17-08-16 Overige
Infographic feochromocytoom 17-08-16 Overige
 
 
 
 

Kwaliteitsstandaarden

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
Johan Beun (BijnierNET) info@bijniernet.nl
 
Omschrijving

In 2016 en 2017 heeft BijnierNET gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. BijnierNET is een samenwerkingsverband tussen de Bijniervereniging NVACP en de zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) van patiënten met bijnieraandoeningen. 

BijnierNET is van mening dat iedere patiënt in Nederland met een bijnieraandoening moet kunnen rekenen op zorg van hoge kwaliteit. Hierbij spelen kwaliteitsstandaarden een uiterst belangrijke rol. 
Derhalve heeft BijnierNET het initiatief genomen om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen voor zorg bij volwassen patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie, het syndroom van Cushing, het adrenogenitaal syndroom, primair hyperaldosteronisme en feochromocytoom in samenwerking met de patiëntenorganisaties Bijniervereniging NVACP en de Nederlandse Hypofysestichting, beroepsgroepen van zorgverleners vertegenwoordigd in de NVE, NIV en de koepel VSOP. 

In de afgelopen 2 jaar is de kwaliteitsstandaard ontwikkeld met inbreng van velen en onder begeleiding van een klankbordgroep, waarin patiënten en zorgverleners (internist-endocrinologen en verpleegkundigen) uit de UMC’s, STZ ziekenhuizen en niet-STZ ziekenhuizen.

 
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Fasen ontwikkeling.docx 17-08-16 Overige 35,16 KB
Samenstelling werkgroep.docx 17-08-16 Overige 19,9 KB
Algemene informatie.docx 20-04-18 Overige 21,39 KB
Criterium 1.docx 20-04-18 Overige 24,77 KB
Criterium 2.docx 20-04-18 Overige 21,32 KB
Criterium 3.docx 20-04-18 Overige 23,88 KB
Criterium 4.docx 20-04-18 Overige 22,44 KB
Criterium 5.docx 20-04-18 Overige 20,59 KB
Overgangscriterium.docx 20-04-18 Overige 20,54 KB
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

30171000 Adrenal disease
Adrenal disorder Disease of adrenal gland Disease of adrenal gland (disorder) Disorder of adrenal gland Disorder of adrenal gland (disorder)
190502001 Cushing basophilism
Cushing disease Cushing's disease Pituitary Cushing syndrome Pituitary dependent Cushing disease Pituitary dependent hypercortisolism Pituitary hyperadrenal corticism Pituitary-dependent Cushing's disease Pituitary-dependent Cushing's disease (disorder)
Project_site_help_text

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 04 september 2018 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

Betrokken partijen

Bijniernet
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
Bijniervereniging NVACP
Nederlandse Hypofysestichting
Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE)

Paginabeheerders

Danielle Looije (Zorginstituut Nederland)
Lisanne van der Plas-Smans (BijnierNET)
Ineke Roede (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies