Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Model-Kwaliteitsstatuut ggz

Regiebehandelaar ggz

Geestelijke gezondheid

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht en vormt een drempel voor de toegang tot de zorgmarkt. Het onderhavige model-Kwaliteitsstatuut dient als standaard en kan waar de lokale situatie dat vereist worden aangevuld.
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Protocol gecontroleerde experimenteerruimte.pdf 30-03-18 Overige 268,06 KB
Implementatiekal. 2016 Kwaliteitsst. GGZ.pdf 31-03-16 Overige 204,26 KB
Toelichting model Ks.pdf 31-03-16 Overige 381,45 KB
Aanbiedingsformulier.pdf 15-02-16 Aanbiedingsformulier 487,08 KB
Format Kwaliteitsst. ggz instelling.pdf Kwaliteitsstandaard 531,96 KB
Format Kwaliteitsst. ggz vrijgevestigde.pdf Kwaliteitsstandaard 543,51 KB
Onderhoudsplan Kwaliteitsst. GGZ.pdf Onderhoudsplan 211,59 KB
Overgangsregeling 18-18+.pdf Overige 170,93 KB
Patientenversie Kwaliteitsst. GGZ.pdf Cliëntenversie 574,09 KB
SV Model Kwaliteitsst. GGZ.pdf Samenvatting 359,25 KB
Versie 1.1
Model kwaliteitsstatuut ggz versie 1.1.pdf 30-03-18 Kwaliteitsstandaard 808,41 KB

Meetinstrument opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving

Dit meetinstrument hoort bij het model-Kwaliteitsstatuut GGZ en bevat een set indicatoren die informatie oplevert of een zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut GGZ heeft of niet en waar het kwaliteitsstatuut GGZ vindbaar is. De indicatoren zijn opgenomen op de Transparantiekalender waardoor het verplicht is om hiervoor kwaliteitsgegevens aan te leveren. Dit geldt voor alle aanbieders van generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet. Op 1 januari 2017 worden de eerste kwaliteitsgegevens aangeleverd behorend bij dit meetinstrument bij het Zorginstituut. De kwaliteitsgegevens zijn terug te vinden in de Openbare Database. 

 
Documenten bij meetinstrument Publ. datum Type Grootte
2016 (verslagjaar)
Processchema_aanlevering_2017.pdf 05-12-16 Procesbeschrijving 596,82 KB
Aanbiedingsformulier indicatoren model ggz.pdf 15-11-16 Aanbiedingsformulier 556,08 KB
Processchema gegevensaanlevering kwaliteitsstatuut GGz.pptx 31-10-16 Procesbeschrijving 59,84 KB
 
 
 
 

Kwaliteitsstandaarden (Meerjarenagenda)

 
 
Algemene informatie
Meerjarenagenda
Status
Verwachte publicatie
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
Monique Strijdonck GGZ Nederland
 
Omschrijving

In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren.

De doorontwikkeling van het GGZ kwaliteitsstatuut is op de Meerjarenagenda geplaatst met een uiterste opleverdatum op 01-04-2019

 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

Project_site_help_text

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 29 maart 2016 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling


Beoordeling meetinstrument op 31 oktober 2016 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Werkinstructie

 Methodologische eigenschappen

 Procesbeschrijving


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

Betrokken partijen

Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Ineen
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Platform MEER GGZ
Federatie van psychologen psychotherapeuten pedagogen (P3NL)
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Paginabeheerders

Babette  van den Berg (Zorginstituut Nederland)
Danielle Looije (Zorginstituut Nederland)
Jeroen Poot (Zorginstituut Nederland)
Kim Boerman (Zorginstituut Nederland)
Monique Strijdonck (GGZ Nederland)
Zorginstituut Nederland (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies