Startpagina PROM-cyclus # Fase 1: DoelStap 1: Bepalen doel # Fase 2: SelectieStap 2: Selecteren PROsStap 3: Selecteren PROMsStap 4: Testen PROM # Fase 3: IndicatorStap 5: Definiëren indicatorStap 6: Testen indicator # Fase 4: GebruikStap 7: Gebruiken PROMStap 8: Onderhoud en evaluatie

Op deze pagina:

PROM-cyclus stap 8: Onderhoud en evaluatieKern

In deze stap wordt de PROM en/of de uitkomstindicator geëvalueerd en indien nodig wordt de PROM-cyclus (deels) opnieuw doorlopen om de meting te optimaliseren.

^ Naar boven

Omschrijving

Om langdurig onderhoud en evaluatie te verzekeren is vaak structurele financiering nodig, hetgeen soms lastig te realiseren is.

Op basis van het reguliere gebruik van de PROM kunnen nieuwe inzichten ontstaan die om bijstelling van de indicator vragen. Er is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan met de periodieke evaluatie van een indicator op basis van PROMs. Binnen deze evaluatie is het belangrijk de volgende vragen te beantwoorden:

  • Zijn de gekozen PROs nog steeds relevant voor de doelstelling?
  • Voldoet de PROM aan het meten van de gewenste uitkomst?
  • Wordt de PROM voldoende gemeten en is de routing voor dataverzameling nog correct?
  • Voldoet de uitkomstindicator nog steeds aan de eisen voor vergelijkbaarheid van metingen en voor het kunnen onderscheiden van verschillen tussen zorgverleners?

Als de doelstelling niet gehaald is of de doelstelling verandert, kunt u enkele stappen van de cyclus opnieuw doorlopen om uiteindelijk uw doel te bereiken.

Wanneer een PROM is ingevoerd voor inzicht in interne kwaliteit (doel b) of externe kwaliteit (doel c) hopen we dat na een periode van kwaliteitsverbetering alle zorgverleners of instellingen hoog scoren. Dat kan betekenen dat het onderscheidend vermogen van de PROM minder is. In dat geval kan heroverwogen worden of deze PROM zijn doel nog dient of dat hij overbodig geworden is en ermee gestopt moet worden.

^ Naar boven

Relevante tools

^ Naar boven