Startpagina PROM-cyclus # Fase 1: DoelStap 1: Bepalen doel # Fase 2: SelectieStap 2: Selecteren PROsStap 3: Selecteren PROMsStap 4: Testen PROM # Fase 3: IndicatorStap 5: Definiëren indicatorStap 6: Testen indicator # Fase 4: GebruikStap 7: Gebruiken PROMStap 8: Onderhoud en evaluatie

Op deze pagina:

PROM-cyclus stap 4: Testen PROMsKern

In deze stap wordt de geselecteerde PROM getest in de praktijk om te evalueren of hij daadwerkelijk geschikt is voor het doel, de doelgroep en de setting.

^ Naar boven

Omschrijving

De invulling van deze stap is afhankelijk van het doel. Als een PROM als doel heeft om in de individuele zorg gebruikt te worden door zorgverlener en patiënt (doel a) dan ligt het voor de hand om een project te starten om die toepassing te evalueren. Als het doel is om zorgverleners of zorginstellingen te kunnen vergelijken voor interne kwaliteitsverbetering (doel b) dan ligt de focus bij het testen op de mogelijkheid verschillen te meten. Als een PROM als doel heeft indicatoren te ontwikkelen en openbaar te maken voor inzicht in externe kwaliteit (doel c) dan ligt de focus op het meten van verschillen en de interpretatie daarvan door patiënten en zorgverzekeraars (zie ook stap 5 en 6 Definiëren en testen indicator). Voor meer informatie over het betrekken van patiënten zie de Patiëntenfederatie Nederland handleiding patiëntenparticipatie bij PROMs.

In alle gevallen controleert u of de gevonden waarden van validiteit, betrouwbaarheid en hanteerbaarheid in uw doelgroep ook gelden en nog voldoen aan uw eisen. U verzamelt daarvoor de testresultaten van de PROM en de ervaringen van de patiënt en zorgverlener. Vragen die u kunt stellen zijn: Is deze PROM inderdaad hanteerbaar voor de patiënt en bruikbaar voor de zorgverlener? Sluiten de antwoordcategorieën aan bij de beleving van de patiënt?

Deze testfase kan ook gebruikt worden om de (door)ontwikkelde PROM te testen en ervaring op te doen met het gebruik van de PROM Het kan namelijk een uitdaging zijn om te zorgen dat de PROM gebruikt wordt in de praktijk, ook in een testsetting. Dit proces heet implementatie (zie stap 7: Gebruiken PROM).

  • Onderaan de Startpagina PROM-toolcyclus vindt u een voorbeeld hoe een projectgroep het testen van PROMs voor kinderen met obesitas heeft aangepakt

^ Naar boven

Relevante tools

  • Patiëntenfederatie Nederland handleiding patiëntparticipatie bij PROMs (pdf, 961 kB): beschrijft de testfase van een PROM en de rol van patiëntvertegenwoordigers in deze fase. Op pagina 21 en 22 van deze handleiding staat meer informatie over het testen van de PROM.

  • Kwaliteit in zicht Handleiding ontwikkeling en inzet toetsingsinstrumenten voor zorgstandaarden (pdf, 322 kB): een handleiding voor patiëntenorganisaties die een toetsingsinstrument willen ontwikkelen voor hun doelgroep met als doel inzicht in externe kwaliteit (doel c). Een dergelijk toetsingsinstrument kan PROMs bevatten, maar ook PREMs, klinische uitkomstmaten en procesmaten. In stap 5 op pagina 11 van deze handleiding tot en met 13 staat beschreven hoe u een instrument kunt testen.

  • Handreiking presentatie van kwaliteitsinformatie aan consumenten (download onderaan deze pagina): Deze handreiking beschrijft hoe je kwaliteitsinformatie over de zorg begrijpelijk kunt presenteren aan consumenten. NIVEL / Zorginstituut Tool Dataverzameling voor het meten van patiëntervaringen (download onderaan deze pagina): Hoewel deze tool gericht is op het gebruiken van PROMs en PREMs voor wetenschappelijk onderzoek, biedt deze tool ook hulp bij de dataverzameling voor andere doelen. Het informeren en benaderen van de doelgroep en het verzamelen en verwerken van data worden behandeld.

  • NIVEL / Zorginstituut Tool Evalueren en optimaliseren van patiëntervaringsvragenlijsten: Deze tool biedt hulp bij het evalueren van de meeteigenschappen van PROMs en PREMs, zoals betrouwbaarheid, validiteit en onderscheidend vermogen.

^ Naar boven