Met deze checklist kunt u nagaan of er vooraf voldoende duidelijkheid is over PROMs en of de noodzakelijke randvoorwaarden aanwezig zijn.