Na toetsing van het kwaliteitsinstrument neemt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut een besluit over opname in het Register. Na opname in het Register worden het kwaliteitsinstrument en bijbehorende documenten zichtbaar gemaakt op Zorginzicht.nl.

Op dit moment loopt de toetsing van de volgende kwaliteitsinstrumenten:

Informatiestandaarden in toetsing

  • Informatiestandaarden valrisico en delier

Kwaliteitsstandaarden in toetsing

  • Diabetes op maat voor ouderen
  • Hereditaire hemochromatose
  • KNGF-richtlijn Artrose heup-knie
  • Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting
  • Richtlijn diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade
  • Richtlijn nierfunctievervangende behandeling
  • Richtlijn palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen
  • Totale heupprothese

Meetinstrumenten in toetsing

  • Wijkverpleging

Herzieningen in onderzoek

Zorginstituut Nederland houdt zicht op de herzieningsdata die zijn opgegeven bij ieder kwaliteitsinstrument in het Register. Wanneer de herzieningsdatum is verstreken, staan deze kwaliteitsinstrumenten nog wel in het Register, maar onderzoekt het Zorginstituut wat er met dit kwaliteitsinstrument moet gebeuren.

Op dit moment wordt een aantal kwaliteitsinstrumenten onderzocht op actualiteit, omdat de herzieningsdatum is verstreken: overzicht van herzieningen in onderzoek.