Veelgestelde vragen

1. Waarom moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?
2. Moeten alle aanbieders van medisch-specialistische revalidatiezorg kwaliteitsgegevens aanleveren?
3. Wat moet ik aanleveren?
4. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?
5. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?
6. Op welk niveau moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?
7. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.
8. Ik heb een vraag over de portal waar ik de gegevens aanlever.
9. De gegevens in de brief die ik van Zorginstituut Nederland ontving kloppen niet.
10. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.
11. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.
12. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
13. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

Of ga direct naar de contactgegevens.

1. Waarom moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art.11i, tweede lid) zijn zorgaanbieders verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut.

^ Naar boven

2. Moeten alle aanbieders van medisch-specialistische revalidatiezorg kwaliteitsgegevens aanleveren?

Levert u poliklinische en/of klinische revalidatiezorg? Dan bent u verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg conform de afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Zorginstituut. De definities van poliklinische en klinische revalidatie vindt u in de indicatorgids medisch-specialistische revalidatie.

^ Naar boven

3. Wat moet ik aanleveren?

Op de Transparantiekalender staan de indicatorengidsen (indicatoren en vragenlijsten) die in het Register van Zorginstituut Nederland zijn opgenomen.

De meetinstrumenten (indicatorsets) worden door zorgaanbieders, cliënten en verzekeraars aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. In het Register staan kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader. De ingediende meetinstrumenten zijn getoetst en goed bevonden. De meetinstrumenten in het Register die geschikt zijn voor publiek gebruik zoals keuze-informatie en zorginkoop, komen vervolgens op de Transparantiekalender.

U vindt in de indicatorgids medisch-specialistische revalidatie hoe de kwaliteit van de revalidatiezorg gemeten wordt. De indicatorgids is door zorgaanbieders, cliënten en verzekeraars opgesteld en aangeboden aan het Register van het Zorginstituut. De aan te leveren indicatoren – bestemd voor openbaarmaking – staan ook op de Transparantiekalender.

^ Naar boven

4. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te publiceren, voor professionals én voor burgers. Uw kwaliteitsgegevens worden door het Zorginstituut opgenomen in de openbare database op Zorginzicht.nl. Deze database met kwaliteitsgegevens is openbaar en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderzoek of om een keuzetool te maken. Kwaliteitsinformatie voor patiënten en cliënten wordt gepubliceerd op sites als ZorgkaartNederland.nl, Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl en gebruikt door onder andere patiëntenorganisaties (bijv. voor patiëntkeurmerken) en door zorgverzekeraars.

^ Naar boven

5. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?

Bent u lid van Revalidatie Nederland (RN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)? Dan loopt de gegevensaanlevering via gegevensmakelaar DHD.

Bent u lid van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)? Dan kunt u gegevens aanleveren via gegevensmakelaar Desan.

Bent u geen lid van RN of ZKN? Dan kunt u zich wenden tot gegevensmakelaar Desan per e-mail via zbc@desan.nl. Niet-leden betalen de kosten voor het aanleveren rechtstreeks aan Desan.

^ Naar boven

6. Op welk niveau moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?

In de indicatorgids medisch-specialistische revalidatie staat dat revalidatie-instellingen de kwaliteitsindicatoren in elk geval op concernniveau aanleveren. Indien gewenst kunnen er ook afzonderlijke locaties aangeleverd worden. De indicatorgids vindt u op de Registerpagina voor Medisch specialistische revalidatie.

^ Naar boven

7. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.

Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren, vindt u in de indicatorgids op de Registerpagina voor Medisch specialistische revalidatie. Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neemt u dan contact op met uw brancheorganisatie.

^ Naar boven

8. Ik heb een vraag over de portal waar ik de gegevens aanlever.

Neemt u met (technische) vragen over de portal contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

^ Naar boven

9. De gegevens in de brief die ik van Zorginstituut Nederland ontving kloppen niet.

Wij wijzigen uw gegevens graag in ons bestand zodat wij uw kwaliteitsgegevens op de juiste manier kunnen ontvangen. Stuurt u ons alstublieft een e-mail met daarin het referentienummer van de brief die u van ons ontving en de gegevens die u wilt wijzigen. Houd u er rekening mee dat de gegevens niet ook automatisch wijzigen in de portal. De meeste gegevens kunt u zelf in de portal aanpassen. Lukt dit niet? Stuurt u dan onze bevestigingsmail door naar de gegevensmakelaar met het verzoek ook in de portal de gegevens aan te passen.

^ Naar boven

10. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.

Levert u poliklinische en/of klinische medisch-specialistische revalidatiezorg? Dan bent u verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg conform de afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Zorginstituut. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via e-mail. Zet in de e-mail het referentienummer van de brief die u van ons ontving met de reden waarom u denkt dat u niet hoeft aan te leveren.

^ Naar boven

11. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neemt u hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

^ Naar boven

12. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met uw brancheorganisatie. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd, is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

^ Naar boven

13. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd, zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare database op onze website. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

^ Naar boven

Contactgegevens

Gegevensmakelaars

  • Leden van Revalidatie Nederland (RN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU):
    DHD, info@dhd.nl, 030-799 61 65 
  • Leden van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN):
    Desan, zbc@desan.nl, 020-620 15 89
  • Indien u geen lid bent van RN of ZKN:
    Desan, zbc@desan.nl, 020-620 15 89

Zorginstituut Nederland

opendata@zinl.nl, 020-797 89 20

Brancheorganisaties

^ Naar boven