Betrokken partijen

  • Actiz (penvoerder)
  • LOC Zeggenschap in zorg
  • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
  • V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
  • Verenso
  • ZorgthuisNL
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle betrokken partijen samen vormen de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze stuurgroep heeft tot de ontwikkeling van het meetinstrument besloten in het kader van de ontwikkelopdracht uit het kwaliteitskader.