Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

V&VN ontwikkelt een informatiestandaard behorend bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze ontwikkeling is opgenomen op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut.

Betrokken partijen

  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) (penvoerder)
  • Actiz
  • LOC Zeggenschap in zorg
  • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
  • Zorginstituut Nederland (ZIN)
  • ZorgthuisNL