Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de stomazorg van een ziekenhuis. Stomazorg omvat het hele proces van begeleiding en zorg voor, tijdens en na de operatie waarbij de stoma geplaatst wordt. De vragen gaan bijvoorbeeld over afspraken ter voorbereiding op de operatie. Maar ook over de ziekenhuisopname, de controles en de afspraken na de stomaoperatie. De vragenlijst is bedoeld voor volwassenen (18 jaar en ouder), bij wie in de afgelopen 2 jaar een stoma of pouch is aangebracht.

Documenten

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Verslagjaar 2013

Aanbiedingsformulier CQI Stomazorg

PDF-document 126,57 KB

Aanbiedingsformulier 01-05-2013

Aanbiedingsformulier CQ-Index Stomazorg

PDF-document 251,22 KB

Aanbiedingsformulier 01-05-2013

Beoordeling CQI Stomazorg

PDF-document 53,54 KB

Rapport 01-05-2013

Rapport CQI Stomazorg

PDF-document 2.553,49 KB

Rapport 01-05-2013

Vragenlijst CQI Stomazorg-1

PDF-document 368,88 KB

Vragenlijst 01-05-2013

Werkinstructie CQi Stomazorg

PDF-document 95,54 KB

Procesbeschrijving 01-05-2013

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Betrokken partijen hebben in de verschillende fases van het ontwikkelonderzoek actief meegedacht en besloten over de opzet en inhoud van het onderzoek en de vragenlijst. Alle partijen hebben ingestemd met het eindresultaat en hebben het instrument gezamenlijk ingediend.

Werkinstructie

Voor het gebruik van de CQI Stomazorg is een werkinstructie opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de dataverzameling moet worden ingericht en welke analyses moeten worden uitgevoerd. Verder is informatie beschikbaar gesteld over de eerste landelijke meting.

Methodologische eigenschappen

In het ontwikkelonderzoek is aangetoond dat de vragenlijst valide en betrouwbaar is en goed verschillen kan aantonen tussen zorgaanbieders. Het meetinstrument is daarom geschikt voor het verzamelen van  keuze-informatie, inkoopinformatie, toezichtinformatie (Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ) en interne sturingsinformatie (zorgaanbieder).