Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000055
Herzieningsdatum

Omschrijving

De bijgaande indicatorenverzameling (Inzicht in Revalidatie 2021) is in landelijk verband ontwikkeld door het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ is betrokken bij de totstandkoming van deze indicatorenverzameling.

De indicatoren zijn zowel van toepassing op revalidatiecentra, als op revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen, als op ZBC’s die medisch specialistische revalidatie bieden. Exclusiecriteria kunnen ertoe leiden dat bepaalde indicatoren door individuele revalidatie-instellingen niet hoeven te worden geregistreerd en ingevuld. Revalidatie-instellingen leveren de kwaliteitsindicatoren in elk geval aan op concernniveau. Indien gewenst kunnen de kwaliteitsindicatoren ook voor afzonderlijke locaties aangeleverd worden.

Voor alle indicatoren in deze indicatorenset bestaat de populatie uit:

 • Patiënten die een poliklinische en/of klinische medisch-specialistische revalidatiebehandeling gehad hebben. Dit kan zijn in een revalidatiecentrum, de revalidatieafdeling van het ziekenhuis of het zelfstandig behandelcentrum.
 • In geval van ziekenhuisrevalidatie heeft elke vraag uitsluitend betrekking op de patiënten van de afdeling revalidatie. Het gaat dus niet over patiënten op andere afdelingen van het ziekenhuis.
 • Consultaire revalidatie wordt geëxcludeerd.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2021

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2021

PDF-document 4.413,02 KB

Indicatorgids 16-12-2020

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2021

PDF-document 235,06 KB

Aanbiedingsformulier 16-12-2020

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2021

PDF-document 80,56 KB

Procesbeschrijving 16-12-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2020

PDF-document 494,89 KB

Indicatorgids 10-12-2019

Aanbiedingsformulier MSR Verslagjaar 2020

PDF-document 275,91 KB

Aanbiedingsformulier 10-12-2019

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2020

PDF-document 59,39 KB

Procesbeschrijving 10-12-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorenset MSR Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2019

PDF-document 490,8 KB

Indicatorgids 04-10-2019

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2018

PDF-document 431,58 KB

Procesbeschrijving 05-06-2018

Verslagjaar 2018

Aanbiedingsbrief indicatorset MSR verslagjaar 2018

PDF-document 50,47 KB

Aanbiedingsformulier 05-06-2018

Aanbiedingsformulier MSR PI 2018

PDF-document 569,48 KB

Aanbiedingsformulier 05-06-2018

FIS-formulier MS Revalidatie

Excel-document 168,31 KB

Meetinstructie 05-06-2018

Indicatorset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2018 Zorginstituut

PDF-document 937,56 KB

Indicatorgids 05-06-2018

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2018

PDF-document 182,66 KB

Procesbeschrijving 05-06-2018

Verslagjaar 2017

Aanbiedingsformulier Indicatorset Inzicht in Revalidatie met toelichting verslagjaar 2017 (heraanbieding) (versie 4) (versie 7)

PDF-document 569,06 KB

Aanbiedingsformulier 05-03-2018

Indicatorset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2017

PDF-document 1.011,81 KB

Indicatorgids 01-02-2018

Aanbiedingsformulier Indicatorset Inzicht in Revalidatie met toelichting verslagjaar 2017 (heraanbieding) (versie 4)

PDF-document 569,07 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2017

FIS Revalidatie (versie 4)

PDF-document 366,05 KB

Meetinstructie 01-10-2017

Nieuwsbrief LDUR 24102017 (versie 4)

PDF-document 1.155,54 KB

Nieuwsbericht 01-10-2017

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2017 (versie 4)

PDF-document 182,66 KB

Procesbeschrijving 01-10-2017

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier MS Revalidatie verslagjaar 2016

PDF-document 563,42 KB

Aanbiedingsformulier 10-01-2017

Datatype indicatoren

PDF-document 131,15 KB

Samenvatting 30-09-2016

Gegevensaanlevering Zorginstituut

PDF-document 116,97 KB

Procesbeschrijving 30-09-2016

Indicatorset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2016

PDF-document 968,36 KB

Indicatorgids 30-09-2016

Verslagjaar 2015

Aanpassing Transparantiekalender op 15 juni 2016 (versie 2)

Word-document 23,92 KB

Publicatie 15-06-2016

Intentieverklaring Landelijke Databank Uitkomstmaten

PDF-document 3.001,94 KB

Publicatie 24-11-2015

Processchema Revalidatie

PDF-document 431,58 KB

Procesbeschrijving 02-11-2015

Indiening revalidatie MSR verslagjaar 2015

PDF-document 912,81 KB

Aanbiedingsformulier 26-10-2015

Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2015

PDF-document 712,67 KB

Indicatorgids 26-10-2015

Verslagjaar 2014

Addendum Aanbiedingsformulier Indicatoren verslagjaar 2014

PDF-document 37,93 KB

Aanbiedingsformulier 01-12-2014

Aanbiedingsformulier Revalidatie verslagjaar 2014

PDF-document 256,74 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids revalidatie verslagjaar 2014

PDF-document 675,74 KB

Indicatorgids 31-10-2014

Indicatoren

 • 1.1 Hoeveel klinische opnamen had u in het verslagjaar? INID014247

 • 1.2 Voor hoeveel patiënten heeft u een poliklinische behandeling gestart in het verslagjaar? INID014248

 • 1.3 Hoeveel klinische patiënten heeft u ontslagen in het verslagjaar? INID014249

 • 2.1.1 Registreert uw instelling decubitus, ontstaan in de klinische fase (opgelopen in het centrum)? INID014250

 • 2.1.1 Wordt er op 31 december van het verslagjaar in de instelling poliklinisch voorgeschreven met een elektronisch voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf genoemde functionaliteiten (in de toelichting)? INID013285

 • 2.1.2 Indien ja op vraag 2.1.1: Is er een systematische bespreking van decubitus (opgelopen in de klinische fase)? INID014251

 • 2.1.2 Toelichting bij 2.1.1 (verplicht bij antwoord deels of nee op vraag 2.1.1, waarbij aangegeven dient te worden welke afdelingen niet elektronisch voorschrijven): INID014260

 • 2.1.3 Zijn er op 31 december van het verslagjaar vastgestelde werkafspraken over het vragen naar allergieën en overgevoeligheden aan iedere patient bij behandeling in de instelling? INID013286

 • 2.1.4 Toelichting bij 2.1.3 (verplichting indien Nee op vraag 2.1.3): INID014261

 • 2.1.5 Behandelt u kinderen jonger dan 12 jaar? INID014449

 • 2.1.6 Indien ja op vraag 2.1.5: In welke mate vindt in het verslagjaar (handmatige) doseringscontrole plaats tijdens de receptverwerking bij voorschriften voor kinderen jonger dan 12 jaar? INID013287

 • 2.1.7 Toelichting bij 2.1.6: INID014262

 • 2.2.1 Registreert uw instelling diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) bij klinische patiënten? INID014252

 • 2.2.1 Is het percentage patiënten bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? INID009953

 • 2.2.2 Indien ja op vraag 2.2.1: Is er een systematische bespreking van diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) (opgelopen in de klinische fase)? INID014253

 • 2.2.2 Indien ja op vraag 2.2.1: Wat is het aantal opgenomen patiënten bij wie bij opname de medicatieverificatie heeft plaatsgevonden? INID014263

 • 2.2.3 Indien ja op vraag 2.2.1: Bij welke percentage patiënten is bij opname de medicatie geverifieerd? < Berekend veld: Teller 2.2.2 / Noemer 1.1 = … %> INID009954

 • 2.2.4 Indien Nee of N.V.T bij vraag 2.2.1: Toelichting bij 2.2.1 (verplichting indien Nee of N.v.t. op vraag 2.2.1) INID014264

 • 2.3.1 Registreert uw instelling pneumonie opgelopen in de klinische fase? INID014254

 • 2.3.1 Is het percentage patiënten bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? INID014265

 • 2.3.2 Indien ja op vraag 2.3.1: Is er een systematische bespreking van pneumonie (opgelopen in de klinische fase)? INID014255

 • 2.3.2 Indien ja op vraag 2.3.1: Wat is het aantal ontslagen patiënten bij wie bij opname de medicatieverificatie heeft plaatsgevonden? INID014266

 • 2.3.3 Indien ja op vraag 2.3.1: Bij welke percentage patiënten is bij ontslag de medicatie geverifieerd? < Berekend veld: Teller 2.3.2 / Noemer 1.3 = … %> INID014267

 • 2.3.4 Indien Nee of N.v.t. bij vraag 2.3.1: Toelichting bij 2.3.1 (verplichting indien Nee of N.v.t. op vraag 2.3.1) INID014268

 • 2.4.1 Registreert uw instelling urineweginfecties (UWI) opgelopen in de klinische fase? INID014256

 • 2.4.2 Indien ja op vraag 2.4.1: Is er een systematische bespreking van urineweginfecties (UWI) (opgelopen in de klinische fase)? INID014257

 • 2.5.1 Registreert uw instelling complicaties ten gevolge van invasieve verrichtingen? INID014258

 • 2.5.2 Indien ja op vraag 2.5.1: Is er een systematische bespreking van complicaties ten gevolge van invasieve verrichtingen? INID014259

 • 3.1 Screent de revalidatie-instelling de voedingstoestand van klinische patiënten bij opname? INID014269

 • 3.2 Indien Ja bij vraag 3.1: Welk instrument gebruikt het revalidatie-instelling om de voedingstoestand te meten bij klinische patienten? INID014306

 • 3.3 Indien Ja bij vraag 3.1: Hoeveel klinische patiënten zijn bij opname gescreend op ondervoeding? INID014270

 • 3.4 Indien Ja bij vraag 3.1: Bij hoeveel klinische patiënten gaf het instrument aan dat er sprake was van ondervoeding? INID014271

 • 3.5 Indien Ja bij vraag 3.1: Bij welk percentage van de patiënten dat gescreend is op ondervoeding, was er sprake van ondervoeding bij opname? INID014272

 • 3.6 Indien Ja bij vraag 3.1: Heeft de screening op ondervoeding geleid tot een beleid om de ondervoeding terug te dringen? INID013297

 • 4.1 Is er een revalidatieprotocol voor het peri-operatieve beleid rond een beenamputatie? INID013298

 • 5.1.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen CVA-patiënten weer zelfstandig wonen? INID000896

 • 5.1.2 Indien Ja op vraag 5.1.1: Wat is het aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen CVApatiënten (van 1 januari tot en met 31 december) dat weer in een eigen, eventueel aangepast woonsituatie gaat functioneren? INID014273

 • 5.1.3 Indien Ja op vraag 5.1.1: Wat is het totaal aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen CVApatiënten van 1 januari tot en met 31 december? INID014274

 • 5.1.4 Indien ja op vraag 5.1.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische CVA-patiënten dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? Berekend veld: Teller 5.1.2 / Noemer 5.1.3 = … % > Indien 5.1.2 of 5.1.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000897

 • 5.1.5 Indien ja op vraag 5.1.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele klinische behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen CVA-patiënten (patiënten uit vraag 5.1.3)? INID000898

 • 5.2.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een lage dwarslaesie weer zelfstandig wonen? INID000899

 • 5.2.2 Indien Ja op vraag 5.2.1: Wat is het aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met een lage dwarslaesie (van 1 januari tot en met 31 december) dat weer in een eigen, eventueel aangepast woonsituatie gaat functioneren? INID014276

 • 5.2.3 Indien Ja op vraag 5.2.1: Wat is het totaal aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met een lage dwarslaesie van 1 januari tot en met 31 december? INID014277

 • 5.2.4 Indien ja op vraag 5.2.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met een lage dwarslaesie dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 5.2.2 / Noemer 5.2.3 = … % > Indien 5.2.2 of 5.2.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000900

 • 5.2.5 Indien ja op vraag 5.2.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een lage dwarslaesie? INID000901

 • 5.3.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie weer zelfstandig wonen? INID000902

 • 5.3.2 Indien Ja op vraag 5.3.1: Wat is het aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie (van 1 januari tot en met 31 december) dat weer in een eigen, eventueel aangepaste woonsituatie gaat functioneren? INID014279

 • 5.3.3 Indien Ja op vraag 5.3.1: Wat is het totaal aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie van 1 januari tot en met 31 december? INID014280

 • 5.3.4 Indien ja op vraag 5.3.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met een hoge dwarslaesie dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 5.3.2 / Noemer 5.3.3 = … % > Indien 5.3.2 of 5.3.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000903

 • 5.3.5 Indien ja op vraag 5.3.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie? INID000904

 • 5.4.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een traumatisch hersenletsel weer zelfstandig wonen? INID000905

 • 5.4.2 Indien Ja op vraag 5.4.1: Wat is het aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel (van 1 januari tot en met 31 december) dat weer in een eigen, eventueel aangepast woonsituatie gaat functioneren? INID014282

 • 5.4.3 Indien Ja op vraag 5.4.1: Wat is het totaal aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel van 1 januari tot en met 31 december INID014283

 • 5.4.4 Indien ja op vraag 5.4.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met traumatisch hersenletsel dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 5.4.2 / Noemer 5.4.3 = … % > Indien 5.4.2 of 5.4.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000906

 • 5.4.5 Indien ja op vraag 5.4.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel? INID000907

 • 6.1.1 Heeft u de wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek in het verslagjaar geregistreerd? (Exclusief patiënten met chronische pijn) INID014285

 • 6.1.2 Indien Ja op vraag 6.1.1: Wat is het aantal patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatie arts? INID014286

 • 6.1.3 Indien Ja op vraag 6.1.1: Wat is het totaal aantal patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december een eerste poliklinisch consult gehad heeft? INID014287

 • 6.1.4 Indien Ja op vraag 6.1.1: Wat was het percentage van de patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in het verslagjaar maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatiearts? < Berekend veld: Teller 6.1.2 / Noemer 6.1.3 = … % > Indien 6.1.2 of 6.1.3 niet gevuld is: Niet bekend INID014288

 • 6.2.1 Heeft u de wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek in het verslagjaar geregistreerd bij patiënten met chronische pijn? INID014289

 • 6.2.2 Indien Ja op vraag 6.2.1: Wat is het aantal patiënten met chronische pijn dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatiearts? INID014290

 • 6.2.3 Indien Ja op vraag 6.2.1: Wat is het totaal aantal patiënten met chronische pijn dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december een eerste poliklinisch consult gehad heeft? INID014291

 • 6.2.4 Indien Ja op vraag 6.2.1: Wat was het percentage van de patiënten met chronische pijn dat in het verslagjaar maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatiearts? < Berekend veld: Teller 6.2.2 / Noemer 6.2.3 = … % > Indien 6.2.2 of 6.2.3 niet gevuld is: Niet bekend INID014292

 • 6.3.1 Heeft u de wachttijd voor een poliklinische revalidatiebehandeling in het verslagjaar geregistreerd? (Exclusief patiënten met chronische pijn) INID014293

 • 6.3.2 Indien Ja op vraag 6.3.1: Wat is het aantal patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 6 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? INID014294

 • 6.3.3 Indien Ja op vraag 6.3.1: Wat is het totaal aantal patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december is gestart met een poliklinische revalidatiebehandeling? INID014295

 • 6.3.4 Indien Ja op vraag 6.3.1: Wat was het percentage van de patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in het verslagjaar maximaal 6 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? < Berekend veld: Teller 6.3.2 / Noemer 6.3.3 = … % > Indien 6.3.2 of 6.3.3 niet gevuld is: Niet bekend INID014296

 • 6.4.1 Heeft u de wachttijd voor een poliklinische revalidatiebehandeling bij patiënten met chronische pijn in het verslagjaar geregistreerd? INID014297

 • 6.4.2 Indien Ja op vraag 6.4.1: Wat is het aantal patiënten met chronische pijn dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 6 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? INID014298

 • 6.4.3 Indien Ja op vraag 6.4.1: Wat is het totaal aantal patiënten met chronische pijn dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december is gestart met een poliklinische revalidatiebehandeling? INID014299

 • 6.4.4 Indien Ja op vraag 6.4.1: Wat was het percentage van de patiënten met chronische pijn dat in het verslagjaar maximaal 6 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? < Berekend veld: Teller 6.4.2 / Noemer 6.4.3 = … % > Indien 6.4.2 of 6.4.3 niet gevuld is: Niet bekend INID014300

 • 6.5.1 Heeft u de wachttijd voor een klinische revalidatiebehandeling in het verslagjaar geregistreerd? INID000912

 • 6.5.2 Indien Ja op vraag 6.5.1: Wat is het aantal patiënten dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 2 weken hoefde te wachten op de start van een klinische revalidatiebehandeling? INID014301

 • 6.5.3 Indien Ja op vraag 6.5.1:Wat is het totaal aantal patiënten dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december is gestart met een klinische revalidatiebehandeling? INID014302

 • 6.5.4 Indien Ja op vraag 6.5.1: Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 2 weken hoefde te wachten op de start van een klinische revalidatiebehandeling? < Berekend veld: Teller 6.5.2 / Noemer 6.5.3 = … % > Indien 6.5.2 of 6.5.3 niet gevuld is: Niet bekend INID014303

 • 8.1 Wat is het aantal medisch specialisten dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar aan minimaal één gesprek heeft deelgenomen? INID014304

 • 8.2 Wat is het totaal aantal medisch specialisten dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar werkzaamheden verricht heeft in de instelling (ongeacht het soort dienstverband)? INID014305

 • 8.3 Wat is het percentage medisch specialisten dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar aan minimaal één gesprek heeft deelgenomen? < Berekend veld: Teller 8.1 / Noemer 8.2 = … % > Indien 8.1 of 8.2 niet gevuld is: Niet bekend INID009959

 • 9 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven aan de revalidatie-instelling? INID005384

 • 10 Welk percentage van de patiënten zou de revalidatie-instelling aanbevelen aan andere revalidatiepatiënten? INID005385

 • 11 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag “Werd er rekening gehouden met uw privacy tijdens de verzorging en/of behandeling (denk aan toiletgebruik, wassen en omkleedruimtes bij therapie)?” INID005386

 • 12.1 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Nam uw (revalidatie)arts u serieus?" INID005387

 • 12.2 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Namen de medewerkers u serieus?" INID005388

 • 12.3 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Was de (revalidatie)arts begrijpelijk in zijn/haar uitleg?" INID005389

 • 12.4 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Waren de medewerkers begrijpelijk in hun uitleg?" INID005390

 • 13 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag “Is het gebouw goed toegankelijk (denk aan: liften, drempels, bewegwijzering, verlichting, toiletinrichting, etc.)?” INID005391

 • 14 Met welk percentage van de patiënten is gezamenlijk afspraken gemaakt over de te bereiken behandeldoelen? INID005392

 • 15.1 Welk percentage van de patiënten werd tijdens zijn of haar behandeling door zijn/haar behandelaar gewezen op mogelijkheden tot lotgenotencontact / contact met medepatiënten, indien hier behoefte aan was? INID005393

 • 16 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Heeft u het gevoel dat uw behandelteam goed op elkaar is ingespeeld?" INID005394

Betrokken partijen

 • Revalidatie Nederland (RN) (penvoerder)
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Revalidatie Nederland dient de indicatorenset 2021 in namens de Werkgroep Indicatoren ontwikkeling en Meetinstrumentarium waarin patiënten (Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR), verzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) en zorgprofessionals en aanbieders (respectievelijk Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland) zijn vertegenwoordigd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is ook betrokken bij de ontwikkeling en onderschrijft de aanbieding van de indicatorenset revalidatie.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is (als relevante partij voor ZBC's die poliklinische revalidatie aanbieden) op de hoogte van deze indicatorenset en heeft een eigen gegevensmakelaar om de aanlevering van deze indicatoren te organiseren. Er vindt jaarlijks afstemming over de indicatorenset plaats tussen ZKN en RN. ZKN is niet inhoudelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze indicatorenset.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie. In het aangeboden document 'Indicatorenverzameling Inzicht in Revalidatie 2021' wordt een toelichting op de indicatoren beschreven en er is een instructie hoe deze te meten (met verklaringen en definities).

Methodologische eigenschappen

Documentatie over de ontwikkeling van het instrument is niet beschikbaar. Het is de wens van partijen om de komende jaren toe te werken naar meer uitkomstindicatoren en minder proces- en structuurindicatoren in de indicatorenset. Om dat te stimuleren wordt door de Stichting Revalidatie Impact gewerkt aan de ontwikkeling en registratie van uitkomstmaten.

Procesbeschrijving

Er is een processchema bijgesloten. Het processchema en de indicatorengids samen geven voldoende informatie over hoe de gegevens aangeleverd dienen te worden.