Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

De bijgaande indicatorenverzameling (Inzicht in Revalidatie 2018) is in landelijk verband ontwikkeld door het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is betrokken bij de totstandkoming van deze indicatorenverzameling.

Over verslagjaar 2018 leggen aanbieders van Medisch Specialistische Revalidatie middels de kwaliteitsindicatoren in deze set verantwoording af over de kwaliteit van de geleverde zorg. Tevens voldoen instellingen door de betreffende gegevensaanleveringen hiermee aan de wettelijke transparantieverplichtingen.

De vragen gaan over het revalidatiecentrum, de afdeling revalidatie van het ziekenhuis of het zelfstandig behandelcentrum. In geval van ziekenhuisrevalidatie heeft elke vraag uitsluitend betrekking op de patiënten van de afdeling revalidatie. Het gaat dus niet over patiënten op andere afdelingen van het ziekenhuis.

Binnen de indicatorenverzameling wordt onderscheid gemaakt naar product- en ervaringsindicatoren. De uitkomsten op productindicatoren (nr. 1 t/m 14) worden aangeleverd door de revalidatie-instellingen, tenzij anders aangegeven. De uitkomsten op de ervaringsindicatoren (nr. 15 t/m 22) worden verzameld via vragen die worden afgenomen door revalidatie-instellingen bij haar revalidanten. Dit dient gedurende het jaar plaats te vinden bij alle patiënten binnen 10 werkdagen na een laatste directe contact met een behandelaar.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2019

Indicatorenset MSR Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2019

PDF-document 490,8 KB

Indicatorgids 04-10-2019

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2018

PDF-document 431,58 KB

Procesbeschrijving 05-06-2018

Verslagjaar 2018

Aanbiedingsbrief indicatorset MSR verslagjaar 2018

PDF-document 50,47 KB

Aanbiedingsformulier 05-06-2018

Aanbiedingsformulier MSR PI 2018

PDF-document 569,48 KB

Aanbiedingsformulier 05-06-2018

FIS-formulier MS Revalidatie

Excel-document 168,31 KB

Meetinstructie 05-06-2018

Indicatorset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2018 Zorginstituut

PDF-document 937,56 KB

Indicatorgids 05-06-2018

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2018

PDF-document 182,66 KB

Procesbeschrijving 05-06-2018

Verslagjaar 2017

Aanbiedingsformulier Indicatorset Inzicht in Revalidatie met toelichting verslagjaar 2017 (heraanbieding) (versie 4) (versie 7)

PDF-document 569,06 KB

Aanbiedingsformulier 05-03-2018

Indicatorset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2017

PDF-document 1.011,81 KB

Indicatorgids 01-02-2018

Aanbiedingsformulier Indicatorset Inzicht in Revalidatie met toelichting verslagjaar 2017 (heraanbieding) (versie 4)

PDF-document 569,07 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2017

FIS Revalidatie (versie 4)

PDF-document 366,05 KB

Meetinstructie 01-10-2017

Nieuwsbrief LDUR 24102017 (versie 4)

PDF-document 1.155,54 KB

Nieuwsbericht 01-10-2017

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2017 (versie 4)

PDF-document 182,66 KB

Procesbeschrijving 01-10-2017

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier MS Revalidatie verslagjaar 2016

PDF-document 563,42 KB

Aanbiedingsformulier 10-01-2017

Datatype indicatoren

PDF-document 131,15 KB

Samenvatting 30-09-2016

Gegevensaanlevering Zorginstituut

PDF-document 116,97 KB

Procesbeschrijving 30-09-2016

Indicatorset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2016

PDF-document 968,36 KB

Indicatorgids 30-09-2016

Verslagjaar 2015

Aanpassing Transparantiekalender op 15 juni 2016 (versie 2)

Word-document 23,92 KB

Publicatie 15-06-2016

Intentieverklaring Landelijke Databank Uitkomstmaten

PDF-document 3.001,94 KB

Publicatie 24-11-2015

Processchema Revalidatie

PDF-document 431,58 KB

Procesbeschrijving 02-11-2015

Indiening revalidatie MSR verslagjaar 2015

PDF-document 912,81 KB

Aanbiedingsformulier 26-10-2015

Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2015

PDF-document 712,67 KB

Indicatorgids 26-10-2015

Verslagjaar 2014

Addendum Aanbiedingsformulier Indicatoren verslagjaar 2014

PDF-document 37,93 KB

Aanbiedingsformulier 01-12-2014

Aanbiedingsformulier Revalidatie verslagjaar 2014

PDF-document 256,74 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids revalidatie verslagjaar 2014

PDF-document 675,74 KB

Indicatorgids 31-10-2014

Betrokken partijen

  • Revalidatie Nederland (RN) (penvoerder)
  • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Revalidatie Nederland dient de indicatorenset 2018 in namens de Stuurgroep Inzicht in Revalidatie waarin patiënten (Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR), verzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) en zorgprofessionals en aanbieders (respectievelijk Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland) zijn vertegenwoordigd. De NVZ is ook betrokken bij de ontwikkeling en onderschrijft de aanbieding van de indicatorenset revalidatie. 

ZKN is (als relevante partij voor ZBC's die poliklinische revalidatie aanbieden) op de hoogte van deze indicatorenset en heeft de set geaccordeerd. Ook heeft ZKN een eigen gegevensmakelaar om de aanlevering van deze indicatoren te organiseren. ZKN is niet betrokken bij de ontwikkeling van deze indicatorenset.Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR).

Werkinstructie

Er is een werkinstructie. In het aangeboden document 'indicatorenverzameling Inzicht in Revalidatie 2018' wordt een toelichting op de indicatoren beschreven en er is een instructie hoe deze te meten (met verklaringen en definities).

Methodologische eigenschappen

Specifieke verwijzingen naar studies en documentatie over de methodologische eigenschappen voor het instrument zijn niet beschikbaar. De consensus methode om te komen tot dit meetinstrument is hiervoor als reden gegeven. Partijen zijn aan de slag met een grootse verbetering van de indicatoren, gericht op uitkomstindicatoren. ZIN vindt het een verstandige keuze om nu niet te investeren in een onderbouwing van de huidige set, maar juist energie te steken in nieuwe goede onderbouwde (uitkomst) indicatoren.

Procesbeschrijving

Er is een processchema bijgesloten. Het processchema en de indicatorengids samen geven voldoende informatie over hoe de gegevens aangeleverd dienen te worden.