Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

De te ontwikkelen generieke module Psychische stoornissen & LVB biedt aanbevelingen ter ondersteuning van het handelen van zorgprofessionals zowel binnen de GGZ als binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en aanpalende sectoren. De bedoeling is daarmee de zorg voor patiënten met een psychische stoornis en LVB te verbeteren. De generieke module biedt patiënten en naastbetrokkenen inzicht in de beschikbare evidentie, in ‘best practices’ en in de organisatie van zorg voor patiënten. De focus ligt op preventie en vroege onderkenning, diagnostiek, behandeling begeleiding, monitoring en herstel van psychische stoornissen bij mensen met ZB/LVB.

Actuele versie

Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB)

Documenten

Documenten bij kwaliteitsstandaard

Samenvattingskaart Psychische stoornissen ZB of een LVB

PDF-document 94,43 KB

Samenvatting 03-05-2018

Betrokken partijen

 • Verenso (penvoerder)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Platform MeerGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)