Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Het meetinstrument bij de Kwaliteitsstandaard Levensvragen is bedoeld voor interne verbeterinformatie. Het is een hulpmiddel bij de implementatie van de aanbevelingen en om na te gaan hoe de organisatie ervoor staat. Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor cliënten, mantelzorgers, medewerkers en management, een werkinstructie om in gesprek te gaan over de huidige kwaliteit en een voorstel hoe organisaties op basis daarvan een verbeterproces kunnen starten.

Op grond van het onderstaande heeft het Zorginstituut positief geoordeeld over opname van het meetinstrument bij de 'Kwaliteitsstandaard Levensvragen' in het Register. De indiening is tripartiet, omdat Achmea mee-aanbiedt. Zorgverzekeraars Nederland is niet als relevante partij betrokken, onder verwijzing naar haar formele procedure voor betrokkenheid bij kwaliteitsinstrumenten. Er is geen schijn van discrepantie tussen verzekerde zorg en Levensvragen. De geformuleerde verbeteropdracht is dat ZN betrokken wordt bij revisie van het meetinstrument.

Betrokken partijen

 • Vilans (penvoerder)
 • Actiz
 • Agora
 • BrabantZorg
 • Humanistisch Verbond
 • LOC
 • Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)
 • Reliëf
 • Respect wonen-zorg-welzijn
 • Sociaal Netwerk Nederland
 • Stichting Vecht en IJssel
 • Trivium MeulenbeltZorg (TMZ)
 • Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO)
 • Universiteit voor Humanistiek (UvH)
 • Zonnehuis

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Werkinstructie

Er is een werkinstructie die aangeeft hoe dit meetinstrument gebruikt moet worden.

Methodologische eigenschappen

Het meetinstrument bij de kwaliteitsstandaard Levensvragen wordt vooralsnog alleen gebruikt voor interne verbeterinformatie voor zorgaanbieders, en hoeven daarom nog niet te voldoen aan voorwaarden wat betreft inhoudsvaliditeit, vergelijkbaarheid en statistische betrouwbaarheid. Vilans stelt dat het voor het thema Levensvragen ook belangrijk is om extern te kunnen aantonen dat de organisatie goede effecten bereikt door ondersteuning bij levensvragen. Zij beveelt aan dat onder leiding van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen door betrokken partijen een nader ontwikkeltraject wordt uitgezet.