Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Cariës is de meest voorkomende mondziekte bij kinderen. Het is van belang om in de mondzorgpraktijk, naast goede diagnostiek, veel aandacht te besteden aan preventie vanaf jonge leeftijd. Daarnaast is er een ontwikkeling om steeds vaker initiële cariëslaesies ook preventief te behandelen, wat het belang van de diagnose van de verschillende stadia van cariës benadrukt.

(bron: hetkimo.nl)

Bijbehorend meetinstrument

Bij deze kwaliteitsstandaard wordt een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument staat op de Meerjarenagenda (MJA) van het Zorginstituut. Het concept-meetinstrument wordt 01-07-2021 aangeleverd. De definitieve aanleverdatum is 01-07-2022.

Actuele versie

Actuele versie

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)