Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Zorginstituut Nederland heeft in april 2021 een advies uitgebracht aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de inzet van moleculaire diagnostiek in de oncologie. Hierin adviseert het Zorginstituut aan de minister om tot een duurzaam en passende inzet van moleculaire diagnostiek. Er is namelijk sprake van de volgende knelpunten:

  • De houdbaarheid (betaalbaarheid) van het verzekerde pakket staat onder druk door stijgende kosten en aantallen. De wens hier is gepaste inzet van moleculaire diagnostiek.
  • Gelijke toegankelijkheid wordt mogelijk beperkt door verschillen in het testlandschap en als goede verwijsafspraken onvoldoende van de grond komen. Terwijl het de wens is dat patiĆ«nten gelijke en snelle toegang hebben tot technologische ontwikkelingen.
  • Er is onduidelijkheid over de kwaliteit van zorg, omdat er geen inzicht is in over- en onderbehandeling. De wens is om inzicht te verkrijgen in gezondheidsuitkomsten van moleculaire diagnostiek in relatie tot doelgerichte behandeling.

Voor zover aangewezen vraagt het Zorginstituut partijen om de initiatieven en onderlinge afspraken daarover uit te werken en vast te leggen in een kwaliteitsstandaard. Op deze manier zal de inzet van partijen inzichtelijk en bekrachtigd worden. Gezien het belang en de vraag om regie heeft het Zorginstituut het onderwerp op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut geplaatst.

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) (penvoerder)