Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

1. Waarom op de agenda

De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in de mondzorg loopt achter op andere medische sectoren. In 2015 heeft Zorginstituut Nederland de mondzorgsector gevraagd om met een concreet plan van aanpak te komen om de kwaliteit van de zorg in de keten verder te verbeteren. Om de ontwikkeling te steunen en de urgentie te benadrukken heeft het Zorginstituut in februari 2016 een aantal kwaliteitsstandaarden met bijbehorende meetinstrumenten op de meerjarenagenda geplaatst.

2. Beginsituatie

Sinds 2012 was de sector bezig met het oprichten van een richtlijneninstituut voor de mondzorg. In 2015 heeft dit geleid tot de oprichting van twee verschillende richtlijneninstituten. Dit was geen ideaal vertrekpunt voor de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden. In de loop van 2016 zijn de organisaties samengegaan in één vereniging: het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).

3. Ideale situatie

Een planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de mondzorg, opdat de door hen te leveren zorg doelmatig, in goede samenhang, samenwerking en rondom de patiënt wordt verleend.

4. Wat is er al gebeurd

Het KIMO heeft een operationele organisatie ingericht om met de kwaliteitsstandaarden aan de slag te gaan. De eerste ontwikkelcommissies zijn gestart.

5. Wat moet er nog gebeuren

De volgende kwaliteitsstandaarden worden geüpdate en aangevuld en incl. meetinstrumenten en informatiestandaarden voor het register aangeboden:

Daarnaast wordt uiterlijk eind 2020 een nader te bepalen kwaliteitsstandaard incl. meetinstrumenten en informatiestandaard ontwikkeld en aan het Register aangeboden.

6. Afronding en oplevering

De betrokken partijen zijn aan de slag om de implementatie en de aanbieding voor het register van de eerste standaarden uiterlijk maart 2018 te laten plaatsvinden. Het Zorginstituut volgt de ontwikkeling en implementatie met aandacht.