Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Waarom op de agenda

Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (hierna: het Netwerk) heeft Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) gevraagd om het hele programma met te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut op te nemen. Met de voordracht voor plaatsing op de Meerjarenagenda laten de GGz-partijen zien dat zij zich committeren aan het programma en de doelstellingen van het Netwerk. Door opname op de Meerjarenagenda kan het Zorginstituut ondersteuning bieden als één van de trajecten dreigt te stagneren.

Beginsituatie

Het Netwerk is binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGz) de organisatie die de ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules stimuleert. Sinds oktober 2013 is het Netwerk bezig met de te ontwikkelen zorgstandaarden en generieke modules. Het programma van het Netwerk bestaat op dit moment uit 42 kwaliteitsstandaarden die de komende 2,5 jaar ontwikkeld worden.

Ideale situatie

Het Netwerk streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de GGz, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt wordt verleend.

Wat is er al gebeurd

Van alle kwaliteitsstandaarden is vastgelegd wie ermee aan de gang gaan, wat het moet worden en wanneer het afgerond is. Kijk voor meer informatie over de projecten die het Netwerk in gezamenlijkheid uitvoert met de betrokken partijen op de website Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Wat moet er nog gebeuren

Met de plaatsing van het programma van het Netwerk op de Meerjarenagenda is het programma nog niet af. Wat er nog moet gebeuren verschilt per project. Kijk voor meer informatie over de status per project op de website Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Afronding en oplevering

Op uiterlijk 31 december 2017 dienen alle te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden aangeboden te zijn aan het Zorginstituut voor opname in het Register (gefaseerd per project).

Addendum

Er is op 1 december 2017 uitstel aangevraagd en verleend tot 1 juni 2018.

Actuele versie

GGZ Standaarden online

Documenten

Programma Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz op de Meerjarenagenda

PDF-document 2 pagina's 296,84 KB

Samenvatting 01-01-2015

Betrokken partijen

 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Platform MeerGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)