Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000058
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument meet de kwaliteit van de GGZ. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Actuele versie

Basisset veiligheidsindicatoren GGZ verslagjaar 2019

Documenten

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier

PDF-document 542,2 KB

Aanbiedingsformulier 11-08-2016

Verslagjaar 2015

FIS indicatoren GGZ DEF voor akkoord 1 (versie 5)

Excel-document 157,77 KB

Kwaliteitsinstrument 13-07-2016

FIS indicatoren GGZ DEF voor akkoord

Excel-document 157,78 KB

Kwaliteitsinstrument 13-07-2016

Aanbiedingsformulier Geestelijke Gezondheidszorg

PDF-document 260,31 KB

Aanbiedingsformulier 29-01-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier meetinstrumenten GGZ

PDF-document 351,48 KB

Aanbiedingsformulier 27-10-2014

Addendum Prestatie Indicatoren

Word-document 66,54 KB

Procesbeschrijving 27-10-2014

Indicatoren

  • 1.a Percentage cliënten dat bij aanvang van de opname binnen één maand aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure. INID001005

  • 1.b Percentage langdurig opgenomen cliënten dat jaarlijks aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure INID001006

  • 2 Percentage clienten dat na onstlag uit kliniek bij dezelfde zorgaanbieder binnen twee weken contact heeft INID001007

  • 3.a Het percentage cliënten met voorgeschreven medicatie dat over een actueel medicatieoverzicht beschikt. INID001008

  • 3.b Type medicatiebewakingssysteem INID001009

  • 4.a Het gemiddeld aantal separaties per verblijfsdag INID001010

  • 4.b De separatieduur per opnameduur INID001011

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij opname in het Register zijn 2 subindicatoren aan de bestaande indicatorset toegevoegd.