Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Dit meetinstrument meet de kwaliteit van de GGZ. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Actuele versie

Basisset veiligheidsindicatoren GGZ verslagjaar 2019

Documenten

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier

PDF-document 542,2 KB

Aanbiedingsformulier 11-08-2016

Verslagjaar 2015

FIS indicatoren GGZ DEF voor akkoord 1 (versie 5)

Excel-document 157,77 KB

Kwaliteitsinstrument 13-07-2016

FIS indicatoren GGZ DEF voor akkoord

Excel-document 157,78 KB

Kwaliteitsinstrument 13-07-2016

Aanbiedingsformulier Geestelijke Gezondheidszorg

PDF-document 260,31 KB

Aanbiedingsformulier 29-01-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier meetinstrumenten GGZ

PDF-document 351,48 KB

Aanbiedingsformulier 27-10-2014

Addendum Prestatie Indicatoren

Word-document 66,54 KB

Procesbeschrijving 27-10-2014

Betrokken partijen

  • GGZ Nederland

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij opname in het Register zijn 2 subindicatoren aan de bestaande indicatorset toegevoegd.