Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000058
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument meet de kwaliteit van de GGZ. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren

  • 1.a Percentage cliënten dat bij aanvang van de opname binnen één maand aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure. INID001005

  • 1.b Percentage langdurig opgenomen cliënten dat jaarlijks aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure INID001006

  • 2 Percentage clienten dat na onstlag uit kliniek bij dezelfde zorgaanbieder binnen twee weken contact heeft INID001007

  • 3.a Het percentage cliënten met voorgeschreven medicatie dat over een actueel medicatieoverzicht beschikt. INID001008

  • 3.b Type medicatiebewakingssysteem INID001009

  • 4.a Het gemiddeld aantal separaties per verblijfsdag INID001010

  • 4.b De separatieduur per opnameduur INID001011

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij opname in het Register zijn 2 subindicatoren aan de bestaande indicatorset toegevoegd.