Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

De CQI Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een openbare apotheek in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar verschillen in prestaties tussen openbare apotheken.

Actuele versie

CQI vragenlijst Farmacie

Documenten

Verslagjaar 2014

Beoordeling CQI Farmacie

PDF-document 52,31 KB

Verslag 03-03-2014

Verslagjaar 2013

NIVEL rapportage inkorten en optimaliseren van de CQI Farmacie

PDF-document 389,84 KB

Rapport 31-12-2013

CQI Farmacie verkorte vragenlijst

Word-document 108,89 KB

Kwaliteitsinstrument 19-12-2013

Aanbiedingsformulier CQI Farmacie

PDF-document 272,59 KB

Aanbiedingsformulier 13-11-2013

Ontwikkelrapport CQI Farmacie NIVEL

PDF-document 978,4 KB

Rapport 13-11-2013

Werkinstructie CQI Farmacie verkorte lijst

PDF-document 72,84 KB

Meetinstructie 13-11-2013

Betrokken partijen

  • Stichting Miletus (penvoerder)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij de ontwikkeling van het meetinstrument waren cliënten (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, NPCF), zorgaanbieders (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, KNMP; Service Apotheken, BENU apotheken en Arts en Zorg) en zorgverzekeraars (Achmea, Azivo, CZ, De Friesland, Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid en Zorgverzekeraars Nederland) actief betrokken. Betrokken partijen hebben in de verschillende fases van het ontwikkelonderzoek actief meegedacht en besloten over de opzet en inhoud van het onderzoek en de vragenlijst. Alle partijen hebben ingestemd
met het eindresultaat en hebben het instrument gezamenlijk ingediend.

Werkinstructie

Voor het gebruik van de CQI Farmacie is een werkinstructie opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de dataverzameling moet worden ingericht, welke analyses moeten worden verricht en welke gegevens moeten worden aangeleverd voor landelijke analyse en openbare publicatie.

Methodologische eigenschappen

In het ontwikkelonderzoek is aangetoond dat de vragenlijst valide en betrouwbaar is en zeer goed verschillen kan aantonen tussen zorgaanbieders. Het instrument is geschikt voor het verzamelen van keuze-informatie, inkoopinformatie, toezichtinformatie (Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ) en interne sturingsinformatie (zorgaanbieder).