Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

De CQI Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een openbare apotheek in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar verschillen in prestaties tussen openbare apotheken.

Betrokken partijen

  • Stichting Miletus (penvoerder)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij de ontwikkeling van het meetinstrument waren cliënten (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, NPCF), zorgaanbieders (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, KNMP; Service Apotheken, BENU apotheken en Arts en Zorg) en zorgverzekeraars (Achmea, Azivo, CZ, De Friesland, Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid en Zorgverzekeraars Nederland) actief betrokken. Betrokken partijen hebben in de verschillende fases van het ontwikkelonderzoek actief meegedacht en besloten over de opzet en inhoud van het onderzoek en de vragenlijst. Alle partijen hebben ingestemd
met het eindresultaat en hebben het instrument gezamenlijk ingediend.

Werkinstructie

Voor het gebruik van de CQI Farmacie is een werkinstructie opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de dataverzameling moet worden ingericht, welke analyses moeten worden verricht en welke gegevens moeten worden aangeleverd voor landelijke analyse en openbare publicatie.

Methodologische eigenschappen

In het ontwikkelonderzoek is aangetoond dat de vragenlijst valide en betrouwbaar is en zeer goed verschillen kan aantonen tussen zorgaanbieders. Het instrument is geschikt voor het verzamelen van keuze-informatie, inkoopinformatie, toezichtinformatie (Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ) en interne sturingsinformatie (zorgaanbieder).